Master med Mening

I samarbeid med IUG NTNU, og en organisasjon eller bedrift, vil masterstudenter ha mulighet til å skrive bistandsrettet masteroppgave. Oppgaven vil gi nytteverdi til deg som student og ha et stort utslagsområde for de som trenger det. Oppgaven man

skriver i samarbeid med IUG er knyttet til mange ulike fagfelt og masterstudenter har mulighet til å bidra med både fagkunnskap fra sitt studium og i tillegg sette seg inn i samfunnsaktuelle problemstillinger. Vi tilbyr alle linjer ved NTNU en mulighet til å skrive en oppgave med oss.

Kenya Master med mening 2.jpg

Hva studenten får ut av Master med Mening:

 • Utgjøre en forskjell
 • Feltarbeid
 • En sjanse å skille seg ut fra mengden
 • Hjelpe andre
   

Hva studenten kan forvente av IUG NTNU:

 • Et nettverk av bedrifter og organisasjoner
 • Feltoppdrag hvis dette er relevant for oppgaven
 • Finansiering og forsikring av feltoppdraget
 • Forberedelser i form av kursing og veiledning
 • Veien videre etter ferdig oppgave

 

Hva forventes av studenten:

 • Motivert
 • Ansvarlig for å gjøre research
 • Ansvarlig for å finne veileder
 • Forstått IUGs retningslinjer

 

Kriterier for å skrive en MmM: 

 • Oppgaven er innenfor IUGs Etiske Retningslinjer
 • Samarbeidsorganisasjonen eller bedriften er norsk (Registeret i Brønnøysundsregistret)
 • Oppgaven må godkjennes av ditt tilhørende institutt ved NTNU

Vi søker studenter til følgende oppgaver: