Navn *
Navn
Klassetrinn
Hva er studieretningen din?
Hvilket campus studerer du ved?
Hva er førstevalget ditt for gruppe?
Hva er andrevalget ditt for gruppe?
Hvorfor ønsker du å bli med oss?
Vi kommer primært til å ha intervjuer 1. og 2. september. Er det noen tidspunkter du absolutt ikke kan? Om disse datoene ikke lar seg gjøre i det hele tatt, finner vi et annet tidspunkt.