HVA ER MASTER MED MENING?

Vi ønsker å gjøre det lettere for studenter å skrive master med humanitær- eller miljøverdi - en Master med mening. Slik kan kompetanse brukes for å gjøre verden bedre for dem som ikke er like heldige som oss. Vi håper at vi gjennom tett kontakt med ideelle organisasjoner og professorer kan få mange gode oppgaver, innen flest mulig fagfelt.

Her kan se en videosnutt om hvordan Inger Johanne, Marco og Linn opplevde å dra på feltarbeid med FADCANIC-prosjektet.


Vi ønsker oppgaver i alle fagfelt velkommen fordi de gode ideene finnes over alt. Hva kan ditt fagfelt brukes til? Kan det løse problemer innenfor hovedområdene:

 • Fornybar energi
 • Vann og sanitær
 • Bygg og samferdsel
 • Agrikultur

På siden “VIL DU SKRIVE” kan du lese om oppgavene du kan velge mellom, eller komme med en egen idé.

Studenten kan forvente at IUG skal bidra med...

 • humanitær verdi til oppgaven
 • formulering av oppgaven
 • feltoppdrag om nødvendig
 • kvalitetssikring av oppgave og feltarbeid
 • kontaktinformasjon til hjelpeorganisasjoner
 • forberedelser i form av relevant kursing og kulturell forståelse
 • finansiering av feltoppdraget
 • å finne mentorer
 • veien videre etter ferdig oppgave

 

 

 

det er forventet at studenten er...

 • motivert og stiller med relevant kunnskap
 • ansvaret for å gjøre en god research for å finne organisasjon som du selv kontakter
 • ansvarlig for å finne en egnet veileder
 • inneforstått med hva det vil si å skrive en master med mening
 • inneforstått med IUGs retningslinjer og følger disse
 • klar tilskriver under på samarbeidskontrakt med IUG og rapporterer til IUG slikt som rapport for feltarbeid (noe mer?)
 • inneforstått med at IUG kan publisere din masteroppgave og bruke denne i vår markedsføring
 • villig til å holde foredrag
 • villig til å bidra som mentor for andre som skal skrive masteroppgaver
 • oppdatert at den kan være med i IUG Yrkesaktiv

Masteroppgaver vi søker studenter

 

masteroppgaver vi har hatt