Selvstudie for spesielt interesserte

Interessante nettsider

 

Kurs hos andre universiteter

 

Spennende litteratur

Bibliotekene ved NTNU har en rekke bøker som kan være interessante for studenter som er engasjerte i bistandsrettet ingeniørarbeid. Bøkene omhandler blant annet økonomi, arkitektur, nyttig informasjon om det jobbe med bistand og smarte løsninger på problemer i utviklingsland. I samarbeid med NTNU-bibliotekene, jobber IUG NTNU med å anskaffe relevante bøker, slik at de som ønsker å lære mer om teknologisk bistand lett kan finne spennende litteratur. Per dags dato er disse bøkene å anbefale:

  • Abhijit Banarjee and Esther Duflo. "Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty"
  • Ernst Friedrich Schumacher. "Small Is Beautiful: A Study of Economics As If People Mattered"
  • Jay Davis and Robert Lambert. "Engineering in Emergencies: A Practical Guide for Relief Workers"
  • Cyntia E. Smith. "Design for the other 90%"
  • Dambisa Moyo. "Dead Aid: why aid is not working and how there is another way for Africa"
  • Architecture for Humanity. "Design like you give a damn"
  • Marie J. Aquilino. " Beyond shelter: architecture and human dignity"
  • Anders Lepik. "Small Scale, Big Change: New Architectures of Social Engagement"

Bøkene kan reserveres på  http://ask.bibsys.no/ask/action/stdsearch