Fagliste

Under er det en liste over emner som finnes ved NTNU som kan hjelpe deg til å bli en bedre bistandsingeniør. Emner med fet skrift er spesielt relevante.

 

HF-fakultetet:

Afrikas historie (AFR2850)

Emneansvarlig: John Kwadwo Osei-Tutu
Studiepoeng: 15.0
Krav om forkunnskaper: ingen

Emnet gir en oversikt over hovedtrekk i det tropiske Afrikas historie (Afrika sør for Sahara) i perioden fra ca. 1700 og frem til i dag. Formålet er å gi innsikt i viktige endringsprosesser i afrikanske samfunn sett i et lengre, historisk perspektiv.

 

Corporate Responsibility and Ethics (FI5205)

Emneansvarlig: Siri Granum Carson
Strudiepoeng: 7.5
Krav om forkunnskaper: ingen

Kurset omhandler bedrifters sosiale ansvar med fokus på forholdet mellom etisk begrunnelse og økonomisk fornuft. 

 

SVT-fakultetet:

Befolkning, ressurser og miljø (GEOG1007)

Emneansvarlig: Jørund Aastre
Studiepoeng: 15.0
Krav om forkunnskaper: ingen

Kurset gir en innføring i grunnleggende demografiske begrep og modeller, samt viktige trekk ved bosetting og befolkningsutvikling i Norge og verden for øvrig. Videre presenteres ulike syn på sammenhengen mellom ressurser, befolkningsvekst, utvikling og miljøproblemer. I den forbindelse presenteres aktuelle miljøproblemer som for eksempel arealbrukskonflikter, beiteproblematikk, vannknapphet og globale klimaendringer.

 

Environment, Development and Changing Rural Livelihoods (GEOG3515)

Emneansvarlig: Haakon Lein
Studiepoeng: 7.5
Krav om forkunnskaper: bachelor i sosial science

Kurset omhandler temaer som historisk geografisk tanke, sosial natur, sårbarhetsanalyse, miljømessig bevaring og utvikling, miljø og konflikter og mye mer.

 

Innføring i Afrikastudier (AFR1000)

Emneansvarlig: Hilde Refstie
Studiepoeng: 7.5
Krav om forkunnskaper: ingen

Emnet skal gi studenten en oversikt over geografiske, sosiale og økonomiske forhold i Afrika sør for Sahara. Det legges vekt på tilegnelse av bred, grunnleggende kunnskap om det afrikanske kontinent. I tillegg vil utvalgte aktuelle tema belyses ved fokus på enkelte land og regioner.

 

Internasjonalt arbeid (EDU3056)

Emneansvarlig: Jesper Aagaard Petersen
Studiepoeng: 7.5
Krav om forkunnskaper: minst 30stp fra samfunnsfaglige emner

Faget omfatter bistands- og solidaritetsarbeid, og hva som er muligheter og begrensninger på dette punktet. Hjelpearbeid som ny imperialisme og menneskerettigheter står også sentralt. Faget skal også gi en oversikt over sentrale norske og internasjonale bistandsorganisasjoner, og sentrale aktører som lager rammer for føringer for bistands- og solidaritetsarbeid.

 

Menneske og miljø i Afrika (AFR1002)

Emneansvarlig: Haakon Lein
Studiepoeng: 15.0

Krav om forkunnskaper: ingen

Kurset tar sikte på å gi en innføring i noen sentrale problemstillinger knyttet til sammenhengen mellom menneske og miljø i Afrika. Det vil bli lagt vekt på å presentere og diskutere ulike fenomeners geografiske utbredelse, mulige årsakssammenhenger og tiltak som eventuelt kan settes inn for å bøte på problemene.

 

Nord/ Sør relasjoner (GEOG2002)

Emneansvarlig: Cathrine Brun
Studiepoeng: 7.5

Krav om forkunnskaper: ingen

Emnet handler i hovedsak om samfunnsendringer i sør, utviklingsteori, nord- og sør-relasjoner, bistandssystemet og bistandsideologier.

 

Vi ønsker å holde faglisten oppdatert, så dersom du kjenner til andre fag som kan være relevante, eller har andre kommentarer til listen, ta gjerne kontakt.