Waterworld

Har du interesse for bistand? Går du 4.-året på NTNU og skal ha faget Eksperter i Team? Da bør du velge Waterworld-landsbyen!

Når du jobber så intensivt og lenge er det viktig å jobbe med noe som er givende og spennende. Landsbyen Waterworld gir deg en mulighet til å ta et prosjekt som omhandler bistand.

Vi i Ingeniører Uten Grenser har et samarbeid med Institutt for vann- og miljøteknikk der vi bistår i EiT-landsbyen deres. Mange av prosjektoppgavene tar utgangspunkt i problemstillinger med å skaffe tilstrekkelig rent drikkevann til befolkningen i den tredje verden. Tidligere prosjektoppgaver har utnyttet strudentgruppenes brede kompetanse for blant annet å rense vann fra skip, utarbeide skriftlig og videobasert/interaktiv informasjonsmateriell om vann og lage "quiz" og spill basert på vann. Det er også mulig å jobbe med tema innenfor vassdragsteknikk/vannkraft - eventuelt i utviklingsland.

      Inspirasjonsforedrag med Arve Danielsen fra Kirkens Nødhjelp