Profileringsgruppen

Har du lyst til å lære mer om ingeniørmessig bistand?

Har du lyst til å promotere IUG, hva vi gjør og hva vi står for til studenter i Trondheim?

Har du lyst til å lære mer om hvordan man kan engasjere og profilere en organisasjon gjennom stands, grafikk og sosiale medier?

Har du lyst til å arbeide med prosjekter som kan gjøre hverdagen til folk bedre?

Profileringsgruppa har, som det ligger i navnet, ansvaret for å profilere IUG NTNU. Vi jobber tett med de andre gruppene for å få ut informasjon og skape engasjement rundt kommende arrangementer, nyheter og master/bachelor med mening. Dette skjer gjennom flere kanaler, som stand, blesting i forelesning og på sosiale medier og sist, men ikke minst i form av grafisk materiell. Vi står også for drift og videreutvikling av nettsiden til IUG. Vi får med dette innblikk i alt hva IUG driver med, og vi får muligheten til å vise det til menneskene rundt oss!

Hovedfokus i profileringsgruppen:

  • Organisering promotering i forkant av arrangement

    • Grafisk materiell, standorganisering og blesting

  • Promotering av IUG utad

    • Master/bachelor med mening

    • Sosiale medier

  • Spons og konkurranser

  • Film/Foto