Kompetansegruppen

Har du lyst til å lære mer om ingeniørmessig bistand?

Har du lyst til å være IUG NTNU sitt bindeledd til vårt nettverk som består av eksterne organisasjoner og bedrifter?

Har du lyst til å arbeide med prosjekter som kan gjøre hverdagen til folk bedre?

Søk kompetansegruppen!

Kompetansegruppen arbeider med alt det faglige rundt ingeniørmessig bistand i IUG NTNU. Dette er ofte knyttet opp mot problemstillinger gruppen selv ønsker å fokusere på, eller har fått i oppgave fra eksterne organisasjoner eller IUG Norge. Det er også denne gruppen som arbeider med Master og Bachelor med Mening. I kompetansegruppen har du mulighet til å ha varierte arbeidsoppgaver og lære utrolig mye spennende!

 

Hovedfokus i kompetansegruppen:

  • Avsluttende oppgave innen Ingeniørmessig bistand

    • Master med Mening (MmM)

    • Bachelor med Mening (BmM)

  • Prosjekter relatert til bistand

  • Interne og eksterne kurs

  • Nettverk