Arrangementsgruppen

Arrangementgruppa i IUG NTNU har ansvaret for å planlegge blant annet workshops, foredrag og mapathons for alle studenter på NTNU som ønsker å delta. Dette er givende og spennende arbeid - og ikke minst gøy når man har et vellykket arrangement bak seg og kan feire et vel overstått event. Arrangementene våre baserer seg på ingeniørmessig bistand og IUGs arbeid.

Kompetansegruppen

Kompetansegruppen har arbeider med alt det faglige rundt ingeniørmessig bistand i IUG NTNU. Dette er ofte knyttet opp mot problemstillinger gruppen selv ønsker å fokusere på, eller har fått i oppgave fra eksterne organisasjoner eller IUG Norge. I kompetansegruppen har du mulighet til å ha varierte arbeidsoppgaver og lære utrolig mye spennende!

Profileringsgruppen

Profileringsgruppa har, som det ligger i navnet, ansvaret for å profilere IUG NTNU. Vi jobber tett med de andre gruppene for å få ut informasjon og skape engasjement rundt kommende arrangementer, nyheter og master/bachelor med mening. Dette skjer gjennom flere kanaler, som stand, blesting i forelesning og på sosiale medier og sist, men ikke minst i form av grafisk materiell. Vi står også for drift og videreutvikling av nettsiden til IUG. Vi får med dette innblikk i alt hva IUG driver med, og vi får muligheten til å vise det til menneskene rundt oss!