Om Oss

Ingeniører Uten Grenser Norge er en ideell organisasjon som bidrar med ingeniørfaglig kompetanse i bistandsarbeid. Vår visjon er å fremme utvikling gjennom humanitær ingeniørkompetanse.

Vi er en av mange nasjonale organisasjoner under paraplyen Engineers Without Boarders (EWB) i verden. Den første EWB -organisasjonen ble opprettet i Frankrike i 1982, og det gikk ikke lenge før andre land fulgte etter. De ulike EWB-organisasjonene er alle unike og relativt uavhengige. EWB-organisasjonene arbeider stort sett med kunnskapsformidling rundt ingeniørfaglig utviklingsarbeid samt igangsettelse og støtte til ulike nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter. Dette innebærer både rekruttering og trening av ingeniører, samt ulike former for prosjektstøtte.

Ingeniører Uten Grenser Norge har sitt utspring i lokalt bistandsengasjement blant både ingeniører og ingeniørstudenter over hele landet. Gjennom hjelp fra blant annet NITO og Tekna ble dette engasjementet videreført til en formell organisasjonsetablering den 7. februar 2011.

IUG Norge består av et hovedstyre, sentraladministrasjon og flere lokale avdelinger. Administrasjonen drifter organisasjonen i det daglige, står for oppdragsgjennomføring og kontakt med partnere både i næringslivet og bistandssektoren. Avdelingene skal sikre et faglig og sosialt fellesskap og tilbud lokalt for medlemmene.

IUG Master med mening student Kaja fra NTNU i Kenya.