2019

Velkommen til nytt Hovedstyre!

 

GENERALFORSAMLING 2019 HAR VALGT NYTT HOVEDSTYRE I IUG

Lørdag 27.april ble det avholdt Generalforsamling i Ingeniører Uten Grenser Norge. Generalforsamlingen er IUGs høyeste organ, og 34 medlemmer deltok. Møtet ble ledet av styremedlem Raymond Haugli.

Under Generalforsamlingen ble det gjennomført valg av nye medlemmer til Hovedstyret i IUG; valg av styreleder, et styremedlem og to vararepresentanter.

Det ble i også avholdt valg av et nytt medlem til IUGs Valgkomité.

Vi takker for oppmøte, gode diskusjoner og presentasjoner - og ser frem til å ta fatt på arbeidet fremover!

HOVEDSTYRETS BESTÅR NÅ AV FØLGENDE MEDLEMMER:

Monica Flo, styreleder – gjenvalgt for perioden 2019-2021

Raymond Haugli, styremedlem – valgt for perioden 2018-2020

Jonas Bergmann-Paulsen, styremedlem – valgt for perioden 2018-2020

Emanuel Rygg, styremedlem – valgt for perioden 2018-2020

Karl Ove Ingebrigtsen, styremedlem – nyvalgt for perioden 2019-2021

Mathias Espeland, varamedlem – nyvalgt for perioden 2019-2020

Marit Kjendlie, varamedlem – gjenvalgt for perioden 2019-2020

VALGKOMITEEN BESTÅR NÅ AV FØLGENDE MEDLEMMER:

Christina Høysæter, leder – valgt for perioden 2018-2020

Simon Pettersen Nguyen, medlem – valgt for perioden 2018-2020

Magnus Kile Andersen, medlem – nyvalgt for perioden 2019-2021