Styreverv i IUG?

KLIKK HER FOR Å SØKE

Lyst til å hjelpe til å oppnå bærekraftsmålene? 
Ønsker du å bidra til en raskt voksende bistandsorganisasjon? 

Ingeniører Uten Grenser Norge trenger deg til et styreverv! 

Ingeniører uten grenser (IUG) Norge er i dag en interesseorganisasjon for ingeniørfaglig bistandsarbeid, og visjonen vår er å lindre nød ved ingeniørmessig bistand. IUG er en del av et internasjonalt nettverk og har over 620 betalende medlemmer i Norge, organisert i flere avdelinger. Ditt ansvar som styremedlem i IUG vil være å jobbe sentralt som en del av hovedstyret samt støtte administrasjonen og avdelinger. 

Hovedstyret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som henholdsvis sitter 2 og 1 år av gangen. Til generalforsamlingen 2018 har IUG 3 ledige styreverv som vi trenger din kompetanse og ditt engasjement til. Vi trenger også flere medlemmer til valgkomitéen. 

Hvis du: 
• identifiserer deg med IUG sin visjon og verdier
• kan bidra med din kompetanse i styrearbeid
ønsker vi en e-post fra deg der du gir en kort introduksjon om deg selv og din CV. 

E-posten kan sendes til vk@iug.no

Håper vi hører fra deg før den 20. februar!

KLIKK HER FOR Å SØKE!