Midlands Children Hope Project: Oppdrag i Zimbabwe for vann- og elektroingeniør

KLIKK HER FOR Å SØKE

Ingeniører uten grenser (IUG) Norge er i dag en interesseorganisasjon for ingeniørfaglig bistandsarbeid, og visjonen vår er å lindre nød ved ingeniørmessig bistand. Vi ønsker å samarbeide med og bygge opp under andre, mindre bistandsaktører sitt arbeid slik at vi i samspill skaper utvikling. IUG arbeider i grenselandet mellom næringslivet og bistandsbransjen, og har sitt hovedkontor i NITO sine lokaler i Oslo. Vi har lokale avdelinger med aktive studenter og yrkesaktive og er en del av det internasjonale nettverket Engineers Without Borders (EWB). IUG Norge har 350 medlemmer per Mai 2017 og er en ledende bidragsyter av ”pro-bono” ingeniørtjenester til andre bistandsorganisasjoner i Norge. 

Midlands Children Hope Project er en non-profit veldedighetsorganisasjon stiftet i 2012, som jobber for å gi gatebarna i Gweru, Zimbabwe, en bedre fremtid. Vi tror på grønne, selvstendige prosjekter, som kan gi lokalbefolkningen de mulighetene og kunnskapen de trenger for å stå på egne bein. Per i dag fremmer organisasjonen disse verdiene gjennom en rekke ulike prosjekter, deriblant et utdanningsfond for å dekke grunnutdanning til gatebarna. Vi har også satt i gang bygging av et nytt barnehjem med plass til totalt 60 barn, både gutter og jenter. Her vil vi også bygge et samfunnssenter, gjestehus og en klinikk. Vi støtter medisinske utgifter, og har et eget prosjekt for gatejentene som har fått egne barn, i tillegg til et prosjekt for å hjelpe familier som lever i ekstrem fattigdom. Den lokale organisasjonen, Midlands Children Hope Center (MCHC), styrer den daglige driften av prosjektene våre i Zimbabwe.

Vann og gode sanitærforhold er grunnleggende for å skape gode oppvekstsvilkår for barn. Tilgang til vann er et stort problem i Gweru; det lokale vannverket er dårlig utbygd og de stenger ofte vannet i flere dager om gangen. For å sikre en stabil og trygg vannkilde for prosjektene våre ønsker vi således at en faglig vurdering blir utført over mulighetene for å bore en egen vannbrønn i tilknytning til barnehjemmet. Vi har forsøkt å bore etter vann på tomta, da denne brønnen har tørket ut vurderes det å bore en ny brønn et annet sted på tomten. Det er allerede noen manuelle pumper koblet til grunnvannsbrønner i nærheten av barnehjemmet. Lokale boreselskaper mener at det bare er å prøve gang på gang til man finner vann. Her trengs en vurdering av lokale forhold og muligheten for å bore en ny brønn med sikker vanntilførsel. I tillegg har vi et nylansert prosjekt, HÅP-familier, for å hjelpe fattige familier i området rundt barnehjemmet der vi som en begynnelse har valgt åtte familier, og vi ønsker også en vurdering av vanntilgang for disse familiene, og forslag til utbedring av denne.

Strøm er også et stort problem i området. Veldig mange hus er koblet på det lokale strømnettet, men sliter med utallige strømbrudd, og er derfor oftere uten strøm enn de er med. På barnehjemmet løste vi dette problemet ved å skaffe elektrisitet gjennom bruken av solcellepanel. Dette har skapt en stabil, pålitelig og effektiv strømkilde, og har fungert helt optimalt. Vi ønsker å videreføre dette til de nye husene som skal bygges på barnehjemmet, samtidig som vi ønsker å tilby elektrisitet gjennom solenergi til familiene som deltar i HÅP-prosjektet. Vi ønsker således en vurdering av hva type solcellepanel som er best egnet for installering for å dekke strømbehovene til de åtte HÅP-familiene.

Dette oppdraget trenger en vanningeniør og en elektroingeniør. Oppdraget er planlagt fra 19.juni til 30.juni 2017 så det er kort tidsfrist for en mulig Master med Mening student, men en student er velkommen til å delta i vurderingene i Zimbabwe.

Arbeidsoppgaver

 • Mål: Foreslå en løsning når det gjelder vanntilgang og solcellepanel på barnehjemmet samt for de åtte familiene i HÅP-prosjektet.
 • Vann:
 • Kartlegge vanntilgangen, gi en faglig vurdering av eksisterende vannbrønn på tomten til barnehjemmet og eventuelt vurdere muligheter for å bore en ny brønn i tilknytning til barnehjemmet.
 • Foreslå to reelle alternativer, inkludert budsjett, for hvordan MCHP bør gå frem for å sikre trygt drikkevann.
 • Kartlegge vanntilgangen for de åtte utvalgte familiene i HÅP-prosjektet, vurdere alternative muligheter for deres tilgang til vann, inkludert å bore en brønn i områdene hvor familiene bor.
 • Skaffe kunnskap om de lokale vannoperatørene sine fremtidige planer for utbygging og forsyning i området som kan ha innvirkning på relevansen for prosjektet. Her må trykk, driftssikkerhet og utbyggingstid tas med i betraktningen.
 • Gjøre en vurdering av den byråkratiske prosessen og de lokale myndighetenes krav relatert til boring av vannbrønn i det foreslåtte bostedsområdet i Gweru.
 • Foreslå en faglig basert løsning, inkludert et budsjett på hvordan MCHP kan sikre familiene og barnehjemmet rent og driftssikkert drikkevann.
 • Solenergi:
 • Kartlegge om solcelleanlegget MCHP allerede har fått installert på barnehjemmet kan dekke strømbehovene for de nye husene på tomten til barnehjemmet.
 • Foreslå hvordan MCHP bør gå frem for å sikre strømtilgang til disse nye husene.
 • Kartlegge mulighetene og behovet for å installere solcellepanel på husene til familiene som deltar i HÅP-prosjektet, eventuelt installasjon av et større solcelleanlegg som kan dekke flere hus.
 • Undersøke i detalj husene der solcellepanelene skal bli installert, strukturen, omgivelsene i forhold til skygge, temperatur og værbegrensninger samt mulighetene og begrensinger relatert tom PV plassering og vinkel.
 • Foreslå en klar prosjekttilnærming, inkludert budsjett til MCHP.
 • Få erfaring med og vurdere eksisterende utforming av PV test-system, topologi, produksjon, installering, behov for vedlikehold, samt utfordringer og begrensninger relatert til installeringene.
 • Måle effektuttak i døgnet for å lage en lastprofil.
 • Skaffe kunnskap om de lokale strømoperatørene sine fremtidige planer for elektrisitet og forsyning i området som kan ha innvirkning på relevansen for prosjektet.
 • Gjøre en vurdering av den byråkratiske prosessen og de lokale myndighetenes krav relatert til installasjon av solcellepanel på hus/bygg i det foreslåtte bostedsområdet i Gweru.
 • Skrive en rapport som beskriver prosessen og hvilke vurderinger som er utført samt anbefalinger for installasjon av solcellepanel.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker 2 ingeniører:
 • Erfaring med praktisk prosjektgjennomføring
 • Faglig kunnskap og erfaring med vurderinger av boring etter vann samt bygging av vannbrønn (1 ingeniør)
 • Faglig kunnskap og erfaring med vurdering av og installasjon av solcellepanel (1 ingeniør)
 • Internasjonal prosjekterfaring i samarbeid med lokale myndigheter
 • Gode kunnskaper i engelsk (muntlig og skriftlig)

Utdanningsretning

 • Elektronikk / Elektro / Telekom.
 • Vann og sanitet

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Fleksibel
 • Løsningsorientert
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide i team

Språk

 • Engelsk

Vi tilbyr

 • IUG dekker reisekostnader, visum, reiseforsikring og vaksiner.
 • Samarbeidspartner representert ved Midlands Children Hope Prosjekt dekker lokal transport, kost og losji.

KLIKK HER FOR Å SØKE