IUG Hordaland: Introkurs for humanitært ingeniørarbeid

(For å se dette eventet på facebook, klikk her!)

Dette kurset tar sikte på å skape et fundament for deg som IUG-medlem for å kunne yte ingeniørmessig bistand. Dette er det første kurstrinnet for medlemmer som ønsker å dra ut på oppdrag for Ingeniører Uten Grenser.

Tema som det fokuseres på i kurset er:

- Prinsipper i humanitært arbeid (“Code of Conduct”)

- Forstå bistandsarbeid gjennom 4 trinn (OBFU):

1)Oppmerksomhet/Bevisstgjøring 2)Bry seg 3)Forstå 4)Utfordre

- Bistandens historikk i Norge i forhold til andre land.

- Prinsipper I IUG-Norges organisasjon.

- Utfordringer ved feltarbeide og deling av erfaringer fra felt.

- Dine egne forutsetninger for bistandsarbeid.

Detaljert program for dagen og påmeldingsdetaljer kommer senere.

Forkunnskaper: Interesse for bistandsarbeid/nødhjelpsarbeid. Erfaring fra tidligere feltarbeid, oppdrag eller prosjektstyring er ikke påkrevd men selvfølgelig nyttig.

Pris: kr 400 for betalende medlemmer (kr 200 for studenter eller arbeidsledige som ikke får det dekket av andre), inkl. lunsj, kaffe/te og forfriskninger.

Alle som deltar på kurset må først melde seg inn i IUG her om de ikke er betalende medlem:
KLIKK HER