IUG starter lokalavdeling i Tromsø!

Tromsø-avdelingen er i oppstartsfasen, og ønsker nå å samle folk som har lyst til å jobbe med den tekniske delen av bistand og utvikling. Avdelingen har som mål å være en sosial nettverksorganisasjon i regionen Tromsø og omegn, for alle som støtter ideen om at ingeniørmessig bistand er viktig for å avverge nød og fattigdom. 
Vi ønsker å øke bistandskompetanse ved holde kurs og foredrag, samt å være en arena for teknisk problemløsning. Dessuten ønsker vi å støtte andre organisasjoner som trenger ingeniørmessig bistand i tilknytning til deres humanitære aktiviteter.

Oppstartsmøte 4. mai kl 1700 - 1900 i Norconsults lokaler, Stortorget 2.

Kontakt;
nett: iug.no
mail: tromso@iug.no

Andreas Trulsen mob 915 24 109
Torgeir Blæsterdalen mob 452 14 370

Alle er velkomne til våre arrangementer!