Prosjektoppgave: Vannkraft i Afghanistan

Er du en student med interesse for kraftsystemanalyse og isolerte systemer?
Kunne du tenke å jobbe med modellering, simulering og dynamiske analyser av kraftsystem og elektriske maskiner?
Vil du bidra til teknisk utvikling i U-land?

Da har vi kanskje oppgaven for deg! IUG NTNU og veileder Trond Toftevåg vil videreføre prosjektet Remote Hydrolight.
Det dreier seg om vannkraft i Afghanistan og er rettet mot studenter innenfor elkraft.

Kontakt IUG NTNU på org-ntnu@iug.no om du er interessert!

For mer info om oppgaven: https://goo.gl/IkRDXC
Mer om Remote Hydrolight: http://www.remotehydrolight.com/