Livreddende sol i et av verdens fattigste land

Ved Rotifunk sykehus i Sierra Leone har Ingeniører Uten Grenser bidratt til å få på plass solcelleanlegg som skal gi stabil og gratis strøm til et folk som lever under ekstrem fattigdom med få helsetilbud. Solen kan redde liv når anlegget endelig står ferdig.

Tekst og foto: Nini Hæggernes, styremedlem IUG Haugalandet

Foto Nini Hæggernes. Vaksinering på Rotifunk sykehus av en frivillig norsk sykepleier.

«Da vi sent om kvelden ankommer Rotifunk i stummende mørke ligger en gravid kvinne i nød på en benk under lyset av en enslig lyspære, i det ellers mørklagte sykehuset. En babyarm henger livløst ut av skrittet til kvinnen. Barnet er dødt. Slik har det visst vært i et par dager. Kvinnen vil dø hvis hun ikke får hjelp ganske raskt. Uten strøm og kirurg som kan gjøre jobben er eneste løsningen å ta sjansen på at hun vil overleve å bli kjørt til nærmeste operative sykehus i Moyamba by.»

Omtrent slik lyder et lite utdrag fra en artikkel jeg skrev etter min reise til Rotifunk i 2012. Vi kjørte til Moyamba sykehus med den nødlidende kvinnen den natten. Humpet avgårde i stummende mørke på vanskelige jordveier uthulet av regntiden. Sykehuset der hadde både lege og et solcelleanlegg som ga nok strøm til lys og utstyr, noe som gjorde det mulig å ta keisersnitt på kvinnen. Det var på hengende håret, men kvinnen overlevde. Tvillingene hun bar på overlevde dessverre ikke.

Sierra Leone er et av verdens fattigste land med rundt 130 leger fordelt på litt over 6 millioner innbyggere. Dårlig helsetilbud og fattigdom gir en forventet levealder på 46 år og dødeligheten for barn under fem år er hele 182 per 1000. I tillegg til å ha dårlig helsetilbud har landet så godt som ingen infrastruktur på grunnleggende ting som skaper bedre livskvalitet. Det gjelder både kloakk- og søppelhåndtering, samt tilgang til rent vann og strøm. Det fører naturlig nok til uendelig mange utfordringer som samlet sett betyr at det er vanskelig å bygge velfungerende samfunn for befolkningen i Sierra Leone.

 Rotifunk sykehus

I Moyamba distriktet i den sørlige delen av Sierra Leone ligger byen Rotifunk. Der var det en gang et velfungerende sykehus, før det ble lagt i ruiner under den blodige borgerkrigen i 1995. Den norske foreningen Haugesund-Rotifunk har siden brukt år og mye frivillig innsats på å bygge opp Rotifunk sykehus, i håp om å skaffe et bedre helsetilbud i området. Deler av sykehuset har fungert som en helsestasjon med gratis helsetilbud for gravide og barn under fem. Men begrenset tilgang til leger, utstyr, strøm og medisiner har betydd reduserte muligheter og mange liv har gått tapt av grunner som i utgangspunktet er enkle å behandle.

Foto Nini Hæggernes. Rotifunk sykehus, Sierra Leone. Nedenfor sykehuset vil det nye solcelleanlegget stå. 

 Der finnes ingen infrastruktur for strøm i Rotifunk. Muligheten til strøm har sykehuset hatt via etaggregat som krever dyr diesel, noe som i seg selv er lite bærekraftig og noe de som regel ikke har hatt råd til. Et par solcellepaneler har gitt stabil strøm til et kjøleskap for oppbevaring av medisiner og et par enslige lyspærer. Men bruk av energikrevende utstyr til bruk ved operasjoner og god belysning etter mørkets frembrudd har man ikke hatt mulighet for. Mangel på strøm fører med seg så mange begrensninger.

IUG bidrar til solcelleanlegg

I2016 ble sykehuset offisielt åpnet etter år med gjenoppbygging. Da ble arbeidet med å få på plass et solcelleanlegg som kunne gi billig, fornybar og ikke minst stabil og lett tilgjengelig strøm for alvor satt i gang. Foreningen Haugesund-Rotifunk inviterte i den anledning IUG i Haugesund til å bidra til dette arbeidet. I juni 2016 reiste så et IUG-team til Rotifunk for å se på mulighetene for solcellanlegget og har siden bidratt til kvalitetskontroll av forarbeidet og planleggingen av anlegget.  Leverandør ble valgt av HR foreningen og i skrivende stund pågår arbeidet med å montere solcelleanlegget ved sykehuset. Går alt etter planen skal det stå ferdig i mai 2017 og IUG vil i den forbindelsen igjen være på plass i Sierra Leone for å bistå til ferdigstilling og overrekkelse av anlegget.

Foto Nini Hæggernes. En fund raising boks, kasser med utstyr donert fra Norge og en kjøl- og fryseboks drevet av et solcellepanel.

Med et solcelleanlegg som gir stabil og gratis strøm til sykehuset vil man med rett helsepersonell og utstyr kunne utføre operasjoner og arbeid som vil kunne reduser tap av mange liv og unødvendige lidelser. Det betyr også at man kan arbeide etter mørkets frembrudd når behovet for det er til stede. IUG sitt arbeid gir hjelp til selvhjelp - en mer langsiktig og bærekraftig form for hjelpearbeid. IUG sitt arbeid redder uten tvil liv og gir bedre grunnlag for økt livskvalitet hos noen av verdens fattigste mennesker.