Oppdrag i Nepal: vurdering av grunnforhold for skolebygg

Ingeniører uten grenser Norge (IUG) er i dag ein interesseorganisasjon for ingeniørfagleg bistandsarbeid, og visjonen vår er å lindra nød ved ingeniørmessig bistand. Me ynskjer å samarbeida med og bygga opp under andre, mindre bistandsaktørar sitt arbeid slik at me i samspel skapar utvikling. IUG jobbar i grenselandet mellom næringslivet og bistandsbransjen, og har sitt hovudkontor i NITO sine lokaler i Oslo. Me har lokale avdelingar med aktive studentar og yrkesaktive, og er ein del av det internasjonale nettverket Engineers Without Borders (EWB). IUG Norge har omkring 500 medlemmer per Februar 2017 og er ein leiande bidragsytar av "pro-bono" ingeniørtenester til andre bistandsorganisasjonar i Norge. 

Bakgrunn

I 2015 ble Nepal rammet av et kraftig jordskjelv som gjorde store skader. Gjenoppbyggings-arbeidet i regi av nepalske myndigheter går sakte. Myndighetene selv har anslått at 8000 skoler enten må bygges helt på nytt eller ble så skadet at de må bygges opp igjen før de kan brukes. 
Dolakha-distriktet, som ligger i sentralregionen, er et av områdene i Nepal som ble hardest rammet. Dette er også et område hvor FORUT har jobbet i mange år. FORUT sitt arbeid dekker 6 landsbyer i Dolakha, og i disse ble 49 skoler helt eller delvis ødelagt. Den norske ambassaden har tidligere finansiert gjenoppbygging av 12 skoler i distriktet via FORUT, og ønsker å finansiere flere skoler for å dekke behovet. I 2018 begynner derfor arbeidet med 9 nye skoler. 

Formålet med oppdraget

Dårlig bygningskvalitet på de gamle skolene var en viktig årsak til omfanget av skadene etter
jordskjelvet. Derfor er en viktig del av prosjektet å sørge for at skolene er rassikre og jordskjelv- 
sikre. Dette stiller store krav til den tekniske kvaliteten og utførelsen i byggeprosessen, og
FORUT ønsker å gjøre alt de kan for å kvalitetssikre skolene. Det er i denne sammenheng FORUT og IUG samarbeider for å vurdere grunnforholdene og tomtene som er tildelt til skolebyggene. FORUT ønsker ingeniørfaglige vurderinger av grunnforholdene og beliggenheten med tanke på ras og jordskred og vurdering av behov for eventuelle utbedringstiltak som støttemurer. I tillegg er det ønskelig at ingeniøren vurderer ulike fundamenteringsløsninger og bygningens integritet mot jordskjelv. 

Tidsramme

Oppdraget krever én uke i felt, i tillegg til reisetid frem og tilbake til Nepal og bør gjennomføres i siste halvdel av januar. Det tar ca. 6 timer med bil fra Katmandu til Dolakha-distriktet.

Arbeidsoppgaver

 • Kommunikasjon med lokale ingeniører om vurderingene som allerede er gjort
 • Kvalitetssikring av grunnundersøkelser (disse er allerede utført)
 • Vurdere behov for og eventuelt gjennomføre nye grunnundersøkelser
 • Vurdere risiko for ras og jordskred for områdene rundt skolebyggene
 • Vurdere fundamenteringsløsninger og bygningens integritet mot jordskjelv
 • Vurdere behov for utbedringstiltak på skoletomtene
 • Skrive en rapport som beskriver hvilke vurderinger som er utført samt anbefalinger

Kvalifikasjoner

 • Geoteknisk ingeniør
 • Faglig geoteknisk kompetanse og erfaring med vurderinger av grunnforhold i ras- og
 • jordskjelvutsatte områder
 • Erfaring med praktisk prosjektgjennomføring, det er ønskelig med internasjonal erfaring
 • Gode kunnskaper i engelsk (muntlig og skriftlig)

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Fleksibel
 • Grundig
 • Løsningsorientert
 • Gode tverrkulturelle kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å arbeide i team

Språk

 • Engelsk

Vi tilbyr

 • IUG dekker reisekostnader, visum, reiseforsikring og vaksiner. FORUT dekker lokal transport, kost og losji av enkel standard.
   
 • Vi vil vurdere søknader etter hvert som de kommer inn og det er stor sannsynlighet for at vi starter intervjuprosessen før søknadsfristen går ut grunnet julehøytiden.