Caritas Colombia; Teknisk støtte for valg av energiløsning (Hjemmebasert)


Vi har et nytt frivillig oppdrag med kort varighet (en uke) som er hjemmebasert og der vi ønsker en ingeniør med erfaring innen energi. Oppdraget gjelder teknisk støtte for å kvalitetssikre at best løsning for energisystem velges. 

Caritas Norge, Caritas Colombia og norske Noras Watertech/Gavita samarbeider om et Aquaponics prosjekt i FARC leiren Miravalle, sør-øst i Colombia.  Målet med prosjektet er å bidra til reintegrering av eks-gerilja-medlemmer i forbindelse med fredsavtalen og samtidig sikre matproduksjon for eget konsum som på sikt også kan gi inntekter på det lokale markedet.

Tekniske aspekter i Aquaponics-systemet er godt ivaretatt av de norske representantene. Det som mangler er en sparringspartner som kan kvalitetssikre energisystemet som skal drifte det tekniske anlegget. Caritas vil være oppdragsgiver, men sparringspartner for IUG representanten vil være teknisk ingeniør hos Noras Watertech (spesialist på aquaponics, dvs kombinert fiskeoppdrett og landbruk). 

- prosjektet er kun et pilot-prosjekt med varighet på 6 mnd, utbygging av energikilde må derfor kunne skje raskt med enkel tilgjengelig teknologi.
- prosjektet finansieres av den norske ambassaden i Bogota. 
- et lokalt firma skal stå for innkjøp og utbygging i samarbeid med FARC og Caritas Colombia, det er en pågående anbudsrunde for å finne denne leverandøren
- nærmeste byer er Florencia og Neiva
- opprinnelig var det planlagt med et PV system (solceller) som skulle generere 20 HP/10 Kw strøm, men det er avdekket at effektive soltimer kun er på 4-6 timer ifølge ingeniører i felt. Denne energimengden er basert opprinnelig planlagt teknisk fiskeanlegg, Noras Watertech vil gjøre noen endringer her.
- fiskeproduksjon krever jevn tilførsel av vann, FARC har allerede en godkjenning fra myndighetene til å hente ut 3 liter/sek for vannforsyning. Denne vannmengden kan økes ved behov, men det vil nok føre til litt "byråkratisk ventetid"
- kilden for ovennevnte vann ligger omkring 250 meter høyere oppe i fjellet i regnskogen (mulighet for et lite vannkraftverk) 
- uavklart om det er en naturlig dam eller kun et bekkedrag, men det er allerde lagt plastrør i mesteparten av traseen som kanskje kan benyttes.

Oppdraget er hjemmebasert (Norge). 
Ingeniøren må ha utdanningsbakgrunn (høyskole/universitet) og erfaring innen energi.  
Arbeidsspråk: engelsk. 
Frist: snarest mulig - det er ønskelig at ingeniøren starter arbeidet allerede denne uken 28.nov. - 1.desember og at oppdraget fullføres neste uke: 4.- 8. desember. 

Dersom dette er av interesse og du ønsker å bidra vennligst send CV og en kort søkn anne.asselin@iug.no