Ingeniører Uten Grenser ønsker deg!

IUG Norges visjon er å fremme utvikling gjennom humanitær ingeniørkompetanse. Dette oppnår vi gjennom følgende verdier:

 • Bevissthet om de forskjeller som eksisterer i verden
 • Integritet i alt arbeid vi gjør
 • Samarbeid både internt og eksternt
 • Utgjøre en forskjell i livene til de vi sikter på å hjelpe

IUG er organisert med flere avdelinger over hele landet, med en liten administrasjon og et sentralt hovedstyre som tar prinsipielle beslutninger. Hovedstyret består av 5 medlemmer, og det er disse posisjonene i hovedstyret som valgkomiteen primært trenger kandidater til. Valgkomiteen ønsker nå å komme i kontakt med deg som:

 • Identifiserer deg med IUG sin visjon og verdier
 • Kan tenke deg å bidra frivillig med din kompetanse

Våren 2017 skal vi, under generalforsamlingen, velge:

 • 2 styremedlemmer
 • 2 varaer til styret
 • 1 medlem til valgkomiteen

For å komme i betrakning må du sende oss din CV og et kort motivasjonsbrev, som sier noe om hvorfor du er den riktige kandidaten. Vi ønsker at du synliggjør et eller flere av følgende kompetanseområder:

 • Styreerfaring fra frivillige organisasjoner og/eller privat næringsliv
 • Forståelse av hvilken rolle næringslivet kan ha sammen med frivillige organisasjoner
 • God kjennskap til bistandsbransjen
 • Kommunikasjonsarbeid

Fristen er satt til den 15. februar og vi håper på å høre fra akkurat deg.

Motivasjonsbrev og CV sendes: vk@iug.no

Valgkomiteen i Ingeniører Uten Grenser Norge