Solenergi for sykehuset i Rotifunk - IUG Haugesund

Ingeniører uten grenser i Haugesund har i år vært engasjert i et prosjekt for foreningen Haugesund-Rotifunk, som er med på å drive et sykehus i Rotifunk, Sierra Leone. Sykehuset har 100 sengeplasser og én av landets 100 leger. 
Problemet er at et lite og ustabilt aggregat ikke er nok til å gjennomføre vanlige og livsviktige oppgaver på sykehuset. IUG har fått i oppgave å løse dette og etter 500 frivillige timer, er et solcelleanlegg på 51,5 kW blitt løsningen for å drive sykehuset fullt. En nedskalert versjon kan være et alternativ.
Da det ikke er strømnett i nærheten av Rotifunk, er det en ganske stor batteripakke som må til for å sørge for nok stabil strøm. Dette koster penger, og er anslått til å ligge rundt en million kroner. Derfor hadde foreningen en innsamlingsaksjon 29. september med en TV-sending på den lokale TV-kanalen, TV Haugaland.
Representanter fra IUG Haugesund var selvsagt med der, og de flott IUG-t-skjortene fikk vist seg på lokal-TV.
Det ble samlet inn omtrent 300 000 kr, noe som er en god start og et grunnlag for å jobbe videre. Prosjekteringen er så godt som fullført, så det er bare innkjøp og montering som gjenstår.