Kartbistand – Ingeniører Uten Grenser

Tirsdag 20.jan deltok 18 kollegaer i Multiconsult i Oslo på en workshop i forbindelse med engasjementet Multiconsult (MC) har med Ingeniører Uten Grenser (IUG). Deltagerne fikk innføring i kartleggingsprosjektet, MissingMaps  http://www.missingmaps.org/ av Anders Anker-Rasch.

MissingMaps prosjektet er et verdensomspennende prosjekt der frivillige personer kartlegger de mest utsatte områdene i verden der det ikke finnes tilgjengelig kartdata.  I store områder av verden finnes det nemlig ikke kart, og behovet for kart er svært stort når en krise plutselig rammer i et slikt område, og hjelpearbeidere mangler informasjon og grunnlag for å planlegge nødhjelpsarbeid (Eks: Haiti, Liberia, Sør-Sudan, Congo, Somalia etc). 

Deltagerne i prosjektgruppen fra Multiconsult begynte raskt å jobbe direkte inn mot et prosjektområde i Nord-Irak (#836), som Leger uten Grenser (UK) hadde etterspurt informasjon til.

 «Det er flott å kunne bidra med noe konkret, og samtidig så enkelt. Fint å være sammen med andre som er engasjerte, og vite at vi på kontoret vårt her på Skøyen betyr en forskjell for mennesker helt andre steder i verden. Alt vi trenger er en PC og tilgang til internett.»  uttalte deltaker Hanne Nøvik.

Foreløpig er det en gruppe på om lag 60 kollegaer i Multiconsult med engasjement knyttet til bistand og organisasjonen Ingeniører uten Grenser. Anders Anker-Rasch leder MissingMap-prosjektgruppen sammen med IUG sin Multiconsultkontakt, Harald Andreas Simonsen. 

Workshopen vil fortsette hver andre uke fremover, hvor en vil samles og jobbe direkte inn mot spesifikke tilegnede prosjektområder der det er identifisert behov.