Første Master Med Mening oppgaven en realitet i IUG NMBU

Ingeniører Uten Grenser NMBU har siden oppstarten av avdelingen jobbet for å etablere Master Med Mening (MMM) på skolen. Nå er den første masteroppgaven en realitet i samarbeid med Kenyahjelpen som jobber i Budalangi-distriktet Kenya.

Mandag 15. september reiste Vann og Miljøteknikk-studenten, Patrick Bakke, sammen med sin mentor, Mikael Bue fra Multiconsult, til Kenya for å utføre feltarbeidet til masteroppgaven ”Mulighetsstudie for solpumpe til irrigasjon i Budalangi”. Masterenoppgaven er et direkte resultat av IUG sitt arbeid med MMM i samarbeid med Kenyahjelpen, NMBU og Multiconsult.

ET ØNSKE OM Å GJØRE NOE MER

IUG NMBU tok en prat med Patrick for å høre hvorfor han ønsket å skrive en Master med Mening.

- Jeg har lenge vært interessert i bistand og utviklingsspørsmål, og det var derfor jeg valgte Vann og Miljø i utgangspunktet. I bistandsbransjen er det veldig viktig med erfaring fra bistandsprosjekter for å få jobb senere, og Master med Mening er derfor en ypperlig mulighet for å få slik erfaring.

Videre forteller Patrick at han har lyst til å gjøre noe med substans i livet og da han fikk muligheten til å skrive Master i samarbeid med IUG takket han fort ja til det. Oppgaven har han laget i samarbeid med Kenyahjelpen og veilederen sin ved IMT. Det har vært viktig å få lage en oppgave både studenten, Kenyahjelpen og NMBU kan godkjenne og være fornøyde med.

Les hele intervjuet og og følg med feltarbeidet på IUG NMBU sin side. Følg med på bloggen til Patrick.