Behov for flere ingeniører i ebola-rammede områder

I forbindelse med at IUG har en avtale med NORCAP som driftes av Flyktningehjelpen så fikk vi en forespørsel om å bidra med “Civil Engineers”, eller bygningsingeniører som det heter på godt norsk, til Verdens Matvareprogram Ebolaprogram i Vest-Afrika.  Det som kan være greit å dele med medlemmene våre er at når FN-systemet etterspør kompetanse, så er det veldig ofte et sterkt fokus på formell kompetanse og arbeidserfaring.  Dette kan føre til at man lett føler at man ikke passer inn i en profil, men man må ikke glemme at iblant kan det være verdt å bare prøve.  Vi klarte for eksempel å redusere kravlisten fra Verdens Matvareprogram som bestilte dette oppdraget her noe, men så allikevel at det var begrenset interesse fra våre medlemmer.  Dalig leder Bjørn Nissen sier “Det er veldig forståelig at våre medlemmer ikke bare snur seg rundt på en femøring for å reise ut og jobbe med Ebola, men jeg synes allikevel at vi til enhver tid må prøve å ha dette som en mulighet.  Jeg er overbevist om at hvis vi klarer å bygge opp mer humanitær ingeniørkompetanse på kort sikt, så vil vi også bidra på denne typen arbeid.”   Så husk dette - det kan alltids være verdt å prøve seg hvis man ønsker en mulighet ute i felt, spesielt når det er kriser så er rekrutteringsprosessen mer åpen og man kan få verdifull kompetanse.  En siste ting å ta med seg er også at vi er et nettverk av ingeniører og vi kan alltids dele disse åpne stillingene med andre ingeniører som eventuelt kan melde seg inn i IUG.  “Det er jo et prekært behov i felt som man skal dekke, så det er viktig å være pragmatisk for å koble riktig ressurs med riktig type problem” avslutter Bjørn Nissen.

Les intervju med Bjørn i Teknisk Ukeblad