Master med mening

Nepal.jpg

For å øke engasjementet for, og kunnskapen om bistandsarbeid, bistår IUG også masterstudenter som skriver bistandsrelaterte oppgaver. Oppgaven blir til gjennom et samarbeid mellom veileder på studiestedet, studenten og IUG. Den består vanligvis av en teoretisk del og et feltbesøk sammen med en ingeniør med erfaring i feltarbeid. På denne måten blir oppgaveskrivingen en god introduksjon til bistandsarbeid for studenten samtidig som den kan være til nytte for noen i form av å løse konkrete problemer i felt. Dersom du er student og interessert i å skrive en Master med Mening, undersøk om IUG har en lokal avdeling på ditt studiested og ta kontakt med dem. IUG tilbyr ikke Master med Mening på studiesteder hvor vi ikke har avdelinger.