KURS

IUG tilbyr følgende kurs for sine medlemmer

 
 
Bjorn Nissen1.jpg

Introkurs: Er bistandsarbeid noe for meg? (6 timer)

Dette kurset tar sikte på å skape et fundament for deg som IUG-medlem for å kunne yte ingeniørmessig bistand. Dette er det første kurstrinnet for medlemmer som ønsker å dra ut på oppdrag for IUG.

Tema som det fokuseres på i kurset er: 

 • Prinsipper i humanitært arbeid (“Code of Conduct”)
 • Forstå bistandsarbeid gjennom 4 trinn:  1) Oppmerksomhet/Bevisstgjøring 2) Bry seg 3) Forstå 4) Utfordre
 •  Bistandens historikk i Norge i forhold til andre land. 
 •  Prinsipper I IUG-Norges organisasjon. ( Integritet- Bevissthet- Utgjøre en forskjell-Samarbeid) 
 •  Utfordringer ved feltarbeide og deling av erfaringer fra felt. 
 •  Dine egne forutsetninger for bistandsarbeid.
 

Humanitarian Engineering (2 days)

This two days seminar is designed for engineers who want to explore and get to know more about humanitarian development  field and the role of the humanitarian engineer in it. This is a more advanced course that aims to prepare IUG members for fieldwork.

The course focuses on:

Day 1: INTRODUCTION TO CONTEXT AND APPROACHES

 • Urbanization, globalization  and development 
 • Formal/Informal systems and practices
 • Inclusion of persons with disabilities in Humanitarian & development aid 
 • Goals for Humanitarian engineering , social and professional responsibility in the field

DAY 2: WORKING IN CONTEXT: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

 • Practical exercises of soft and hard skills required in humanitarian practice 
 • Role-play working in the small groups
 • Humanitarian engineering practice and lessons learnt
 • Presenting IUG ( organisation, projects, feedback from the participants