BISTANDSORGANISASJONER

IUG formidler humanitær ingeniørkompetanse til norske bistandsorganisasjoner. Dette gjør vi gjennom avgrensede oppdrag der våre ingeniører løser konkrete problemer for oppdragsgiver. Vi kan bidra i prosjekter både fra Norge så vel som i felt. Ingeniørene til IUG kommer fra de fremst ingeniørmiljøene i Norge og får kurs og støtte fra oss for å beherske den humanitære konteksten for et oppdrag. IUG er alltid interessert i nye oppdrag, og oppfordrer bistandsorganisasjoner med behov til å kontakte oss.

Vi har en strukturert prosess for gjennomføring av våre oppdrag. Den starter med at det etableres kontakt mellom oss og bistandsorganisasjonen som har et behov for ingeniørkompetanse som vi kan dekke. Vi definerer oppdraget i fellesskap og undertegner de nødvendige avtalene for samarbeidet. Oppdraget lyses ut til våre ingeniører, og de best kvalifiserte for oppgaven velges ut. Ingeniørene forberedes hos oss før de går inn i oppdraget. Under gjennomføringen av oppdraget er det bistandsorganisasjonen som har ansvaret for oppfølgingen av ingeniørene, herunder også deres sikkerhet. Vi stiller derfor krav til at bistandsorganisasjonene vi samarbeider med må kunne ivareta dette for å samarbeide med oss. Etter oppdrag evaluerer vi jobben som er utført og har en debrief med ingeniørene våre.

Vi er interessert i samarbeid som tilfredsstiller følgende kriterier:

  • Seriøse norskregistrert bistandsorganisasjoner med lokal tilstedeværelse eller en partner i felt der oppdraget skal gjennomføres og gode sikkerhets- og beredskapsrutiner.
  • Lokasjon for oppdragene må være i utviklingsland
  • Området hvor oppdraget skal gjennomføres må være ansett som trygt, og evt. risikoer må håndteres på en forsvarlig måte
  • Finansieringen av prosjektet må være tilfredsstillende. IUG bidrar ikke i finansieringen av prosjekter.

Det er en fordel om oppdragene er innen våre fokusområder: vann/sanitær, fornybar energi, bygg/samferdsel, og agrikultur. Vi ønsker også gjerne å samarbeide med organisasjoner som har flere behov slik at gjentatte oppdrag kan gjennomføres effektivt innenfor det samme partnerskapet. IUG er videre opptatt av at oppdragene vi gjennomfører må være fundert i reelle lokale behov. Gjennomføringen av oppdraget og eventuelle tekniske løsninger må ivareta den helhetlige og langsiktige utviklingen av lokalsamfunnet, og de må være bærekraftige også etter at oppdraget er avsluttet. Vi er også opptatt av at IUGs ingeniører ikke skal gi konkurransefordeler eller påvirke lokale markeder.