Lokale avdelinger

Avdelingene i IUG følger opp medlemmer og bidrag til det faglige og sosiale fellesskapet lokalt. Vi har avdelinger i mange av de større byene i Norge. Gjennom en lokal avdeling kan du bidra til IUG sitt arbeid gjennom å bidra i rekruttering av medlemmer og bedrifter og sørge for ulike typer kurs, foredrag og arrangementer. Som medlem av en avdeling får du også informasjon om feltoppdrag og Master med Mening, og du kan bidra på andre måter, slik som Missing Maps. Ta kontakt med avdelingen eller IUG sin sentraladministrasjon hvis du ønsker å bli medlem i en avdeling. 


IUG Hordaland startet opp igjen høsten 2015 etter et par års pause. Denne gangen fokuserer avdelingen på temamøter, men gjør også dugnadsarbeid i form av kartbistand.

For 2016 og 2017 kommer IUG Hordaland til å ha et variert program med foredrag fra feltarbeid og besøk fra eksterne prosjekter. Det kommer til å være aktivt i bistandsarbeid hjemmefra i form av Mapathon/Missing Maps. Avdelingen ønsker også å inspirer til å utvikle humanitære ingeniører og vil holde minst 1 kurs i Bergen

Hordaland

Kontakt oss
hordaland@iug.no

Facebook
IUG Hordaland
IUG Hordaland gruppe


Trøndelagsavdelingen ble opprettet våren 2014 med et ønske om å fremme et engasjement for den mer tekniske siden av bistands- og utviklingsarbeid. Avdelingen er en arena for å diskutere prosjekter, knytte nettverk og øke sin egen kompetanse innen humanitært arbeid. Det er også gode muligheter for å være med å forme en avdeling i vekst, og samtidig benytte seg av kompetansen i hele det nasjonale IUG nettverket.

Avdelingsleder: Magnus Kile Andersen

IUG Trøndelag bedriver:

  • Eksterne eventer med humanitære tema, for eksempel ved "mapathons" og presentasjon av spennende prosjekter.
  • Kompetansebygging innad i gruppen via eksterne eller interne kurs.
  • Engasjere i diskusjoner og workshops på relvante tema og konkrete prosjekter.
  • Sosial arena for mennesker med hjerte for bistand og utvikling.

Bli gjerne med på møter eller eventer, alle er velkomne! 

Ta kontakt for mer informasjon.

Trøndelag

Kontakt oss
trondelag@iug.no

Facebook
IUG Trøndelag


Rogaland

Kontakt oss
rogaland@iug.no

Facebook
IUG Rogaland gruppe

LinkedIn
IUG Rogaland


Oslo

Kontakt oss
oslo@iug.no

Facebook
IUG Oslo


Sørlandet

Kontakt oss
sorlandet@iug.no

Facebook
IUG UiA og Sørlandet


Studentaktive avdelinger

Ingeniører Uten Grenser NTNU

Ingeniører Uten Grenser NMBU