India

UTSATT: PRODUKSJONSOPPSTART AV TURBINER TIL MIKROVANNKRAFTVERK I INDIA

Anders Austegard, Dr.ing. fra NTNU og SINTEF Energy-forsker, har brukt de siste 14
årene på prosjektet “Remote HydroLight” som gir elektrisitet til avsidesliggende landsbyer i Afghanistan. Suksessen i prosjektet har vært et resultat av lokal opplæring, produksjon og installasjon av vannkraftverk i mikrostørrelse.

Et lignende prosjekt på landsbygda i Nord-India er under vurdering i samarbeid med den Indiske NGO’en “Lok Chetna Manch” og “Friends of Himalaya, en norsk stiftelse. Lars Mjølhus er kontaktperson i prosjektet. Han er utdannet ingeniør fra NTNU og jobber for tiden som Senior Consultant hos Geomatikk IKT AS.

En del av prosjektet er å etablere lokal Indisk produksjon av cross flow-turbinen som for tiden blir produsert i Afghanistan. Begrunnelsen for lokal produksjon er blant annet å tilrettelegge for lokalt tilgjengelig vedlikehold og reservedeler samtidig som at prosjektet vil generere arbeidsplasser i området.

Turbinen som er designet for lav kostnad og lavt teknologinivå skal bli produsert i små verksteder i byen Ranikhet, Uttarakhand, India. Verkstedene er vant til metallarbeid som f.eks bilreparasjoner osv., men har lite erfaring med hvilke toleranser som er viktige på en turbin for å oppnå kvalitet. Studenten er i denne oppgaven forespurt om å assistere ved oppstart av denne produksjonen med spesielt fokus på å implementere tilstrekkelig kvalitet på produktet i prosessen. De siste stegene i dette arbeidet ble foreslått som en masteroppgave for våren 2013. Forsinkelser i prosesser med de indiske delstatsmyndighetene har imidlertid ført til at prosjektoppstart er blitt forsinket. IUG NTNU følger spent med og er klare til å bistå når prosjektet ruller videre.

Lenker for videre lesning:
http://www.sintef.no/Presserom/Forskningsaktuelt/Smakraftverk-til-krigstrott-folk
http://www.remotehydrolight.com
http://www.lokchetnamanch.org
http://www.friends-of-himalaya.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Ranikhet
http://www.ntnu.no/ipk