Elfenbenkysten

FELTARBEID FOR SMITTEVERN

Smittefarlig avløpsvann er en stor utfordring i den tredje verden. Sivilingeniør Torbjørn Friborg fra Sweco har vært i Elfenbenskysten med Ingeniører Uten Grenser (IUG) for å teste et hygieniseringsanlegg for Røde Kors.

Sammen med to ansatte i A-Aqua og en water and sanitation-manager fra Røde Kors, tilbrakte Friborg fire dager i Toumodi, en middels stor by i Elfenbenskysten, for å teste anlegget. Røde Kors Elfenbenskysten har bygd en offentlig latrine i tilknytning til markedet i byen, og det var her testanlegget ble satt opp.

Store utfordringer

– Det er store utfordringer knyttet til avløpsvann i krisesituasjoner, men disse får lite oppmerksomhet. Det er lett å samle inn penger til rent drikkevann, men man må samtidig gjøre noe med håndteringen av avløpsvann, sier Friborg som første gang hørte om anlegget i en gjesteforelesning på NMBU.

Konsekvensen ble at han skrev masteroppgave om versjon én av anlegget, og testet det med avløpsvann på laboratoriet ved NMBU.

– Jeg studerte hvordan virus ble inaktivert i anlegget, ved å bruke et modellvirus som ligner på menneskelige virus. Etter dette deltok jeg på Røde Kors sin samling for delegater til feltsykehusene i fjor sommer for å lære bort bruken av anlegget. Det ble bestemt at versjon to skulle testes av Røde Kors i Elfenbenskysten. Representanter for A-Aqua skulle delta og hjelpe til i testingen, og IUG støttet turen min slik at jeg kunne få felterfaring og hjelpe Røde Kors med testingen, sier Friborg, som tidligere har bodd seks år i Elfenbenskysten som barn.

Hindrer smitte

Hygieniseringsanlegget som Røde Kors og A-Aqua utvikler skal hindre smitte fra avløpsvann i krisesituasjoner. Røde Kors tenker å bruke dette anlegget på sine feltsykehus, men anlegget kan også brukes i andre sammenhenger, som i flyktningleirer og i bosettinger for hjelpearbeidere, og kan sendes hvor som helst i verden. Avløpsvannet blir pasteurisert – varmet opp til 70°C – for å ta livet av smittsomme mikroorganismer.

– Det finnes i dag ingen gode løsninger for håndtering av smittefarlig avløpsvann i krisesituasjoner. Det er kjekt å se at anlegget er blitt enda bedre siden jeg testet det, og at det nå er klart til bruk, sier Friborg.

Nyttig felterfaring

Etter studier hvor det meste var av teoretisk karakter var det nyttig for Friborg å kunne praktisere noe av det han hadde lært, som kan videreføres i jobben som vann- og avløpsingeniør. I tillegg fikk han testet sine samarbeidsevner på tvers av kulturer og språk.

Som rådgiver er det også viktig å tenke på sluttbrukeren og da kan det være fint å komme ut i felten og høre hva slags utfordringer og forventninger de har til løsninger som rådgiverne kommer på.

– Gjennom turen med IUG har jeg fått et godt innblikk i at vi som rådgivere ikke bare kan bestemme oss for at et prosjekt skal være bærekraftig. Utførende og sluttbrukere må også være interessert i å drifte bærekraftige løsninger.

Synes du dette hørtes spennende ut?  IUG trenger flere humanitære ingeniører som kan bidra med sin kompetanse!