Opptak

Ønsker du å engasjere deg i Ingeniører Uten Grenser (IUG) NMBU?

Vi ser etter engasjerte studenter som ønsker å rette et større fokus på ingeniørmessig bistandsarbeid blant studenter ved NMBU. Dette er en stor oppgave og vi trenger derfor en engasjert, sammensatt medlemsgruppe med bred tverrfaglig kompetanse. Studenter som ikke studerer tekniske fag er svært velkomne til å søke. IUG NMBU ønsker deg som vil gjøre en forskjell under studietiden.

Hos oss vil du bli utfordret og inspirert, du vil lære mer om dagens bistandsarbeid og få muligheten til å bevisstgjøre medstudenter. Du vil oppleve meningsfullt arbeid i studietiden. Ikke minst vil du bli medlem av en annerledes forening med studenter som ser muligheter, som er positive og engasjerte og som bryr seg. 

Ingeniører uten grenser (IUG) NMBU har opptak av nye medlemmer to ganger i året. Disse er ved begynnelsen av september og februar. Det vil komme mye informasjon i forkant av opptaket.

Dersom du har lyst til å bli medlem eller har andre spørsmål kan du sende mail til: nmbu@iug.no