Prosessdokument:               

 - Master med Mening, NMBU

Dette dokumentet beskriver fremgangsmåten ved en Master med Mening ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU).

 

1.    Hva er Master med Mening?

 Master med Mening er et prosjekt i regi av Ingeniører Uten Grenser (IUG), der formålet er at studenter kan skrive sin mastergrad med fokus på humanitære utfordringer. De aller fleste studenter kan skrive en Master med Mening. Det finnes utfordringer innen mange ulike fagfelt knyttet til bistandsarbeid, og her kan masterstudenter bidra med fagkunnskap fra studiene til noen som virkelig har behov for det.

 

2.    Hvem kan skrive Master med mening?

 Alle som tar en mastergrad kan skrive Master med Mening, gitt at de i tilstrekkelig grad kan ha et bistandsfokus i sin oppgave.

 

3.    Jeg vil skrive Master med Mening – hva gjør jeg?

Ta kontakt med en veileder du kan tenke deg, som kan veilede innen ditt fagfelt og som er åpen for å hjelpe deg med en Master Med Mening.

Kanskje har denne veilederen kontakt med aktuelle bistandsprosjekter allerede?

 

4.    Jeg har funnet veileder, hva nå?

Kontakt IUG NMBU på mail: nmbu.master@iug.no. De kan svare på om det finnes noen prosjekter som er relevant for ditt fagfelt. Videre vil de sette deg i kontakt med prosjektleder/organisasjon.

 

5.    Hvordan finner jeg problemstilling?

Snakk med organisasjon/prosjektleder om behov og problemer du kan bistå med i prosjektet. Diskuter med veileder og prosjektleder om det er nok faglig innhold til en masteroppgave, og bestem et tema for oppgaven sammen.

OBS! Husk at ofte kan du endre tema underveis, så lag et overordnet først, slik at du ikke låser deg.

 

6.    Jeg har funnet organisasjon, tema og veileder – hva gjør vi?

Når du har funnet en organisasjon med et aktuelt prosjekt, en veileder som vil hjelpe deg og et spennende tema for oppgaven, må alle parter unnertegne kontrakt.

Her er det viktig å ha klart hvem som finansierer eventuelle reise-, kost- og losjikostnader. Som regel er dette den eksterne organisasjonen. Det kan også søkes om midler gjennom IUG’s samarbeidspartnere eller ved andre støtteordninger.     

I tillegg til standard-kontraktene som må signeres ved inngåelse av Masterveiledning ved NMBU, har IUG en egen ”Field Trip Agreement” som skal ivareta sikkerhet, økonomi og andre nødvendige forhold ved en Master med Mening. Denne må signeres av student, organisasjon og veileder ved Universitetet.