Nyenga – senter for utvikling i Uganda

På landsbygda i Uganda ligger Nyenga. Senteret har jordbruk, fiskeoppdrett, barnehjem, helsestasjon og grunnskole. Her tilbys også mikrofinanslån og hjelp med å etablere egne arbeidsplasser. Vårt mål er:

Å fremme bærekraftig vekst gjennom å styrke enkeltindivid, familier og lokalsamfunn

Med et nettverk av frivillige og et styre i Norge bestående av sterkt involverte initiativtakere, er det mulig å drive Nyenga uten kostbar administrasjon. Du kan også bli med på laget: Bidra slik du selv ønsker, og kjenn gleden av å være med på å skape endring.

En av flere mulige oppgaver:

På Nyenga er det behov for hjelp knyttet til jordbruk og ernæring.  Jordbruket er svært tradisjonelt og kostholdet er svært ensidig. I Uganda blir man ikke syk og dør av mangel på mat, men på grunn av feil ernæring.

Nyenga skulle derfor gjerne hatt noen studenter til å se nærmere på produksjonsplanlegging, muligheter for nye produkter, bedre produksjonsmetoder og vanning. Uti fra lokale begrensninger kan det være interessant å gjøre vurderinger på hva som er mest lønnsomt å produsere. Hvordan man kan planlegge og dyrke for å sikre jevn tilgang på ernæringsrike produkter hele året er en annen problemstilling. Det finnes også ulike næringsrikeplanter i naturen som ikke blir bruk. Hva kan være aktuelt å kombinere med andre råvarer?

Stiftelsen Nyenga kompetanseheving som fokus. Da skolen i Uganda generelt er veldig teoretisk lagt opp, ønsker de å lage praktiske undervisningsopplegg som fremmer læring. Dette kan gjerne være knyttet opp mot jordbruket for å skape engasjement og nysgjerrighet for å lære mer.