Kumudzi Kuwale

Forretningsmuligheter innen småskala distribuert bruk av solenergi i Malawi

I området Nkhotakota i Malawi foregår det et norskstøttet prosjekt i samarbeid med organisasjonen Nkhotakota Youth Organisation. I prosjektet er det etablert en bedrift som leverer løsninger innen distribuert produksjon og bruk av fornybar energi, med fokus på småskala solcelleanlegg. Bedriften heter Kumudzi Kuwale, som betyr «landsbylys» på det lokale språket.

Prosjektet søker etter en masterstudent som kan delta i arbeidet og samle data og erfaring til en masteroppgave på et norsk eller svensk universitet. Oppgaven er relevant for studenter innen fornybar energi, solenergi, energi&miljø, energi&samfunn, industriell økonomi og utviklingsstudier. Prosjektet vil bistå med veiledning til studenten under gjennomføringen og forberedelse av masteroppgave, men studenten må også knyttes opp mot en relevant veileder på sitt universitet. Strøm blir gjort tilgjengelig utenfor elektrisitetsnettet ved hjelp av små anlegg og enkle løsninger, typisk for å kunne gi lys og for å lade mobiltelefoner.


Studenten må selv dekke reise og utgifter i forbindelse med oppholdet, eller søke om egen støtte til dette. Prosjektet vil hjelpe med å finne bolig under feltopphold i Malawi.


Mer informasjon: www.kumudzikuwale.com og www.fb.com/kumudzikuwale.


Tema for oppgaven kan tilpasses studentens ønsker og faglige profil, men her følger noen muligheter:

Sosioøkonomisk utvikling - Ladestasjoner: Et studie av forretningsområdet til Kumudzi Kuwale som omhandler ladestasjoner. Dette er et av de mest lønnsomme forretningsområdene til KK og forsyner nesten 10 000 personer med lys hver dag. Dette er noe vi vil satse videre på, men det er naturlig å se nærmere på modellen og effekten det har for befolkningen i Malawi. Bidrar det til bedre livskvalitet? Hvilke praktiske oppgaver trenger de lys til etter solnedgang? Hvilke langsiktige effekter kan vi forvente av at en familie får en lykt med lys i 4 timer pr dag?++

Markedsundersøkelse: Hvordan bør elektrisitet gjøres tilgjengelig for rurale områder der det ikke eksisterer strømnett? Vil folk egentlig ha små systemer som kun forsyner lys og mobillading, eller må de "ta til takke med det" fordi de ikke har råd til noe annet? Hvordan kan man endre denne situasjonen? Vil det å forsyne små systemer gjøre at de på sikt får råd til gradvis å oppgradere til bedre løsninger? Hva finnes i dag for folk i Malawi?


Prosjektets samarbeidspartnere (Kumudzi Kuwale, Fredskorpset, Nkhotakota Youth Organisation og Flora videregåande skule)