Digni

Digni (tildigere Norsk Misjons Bistandsnemnd) er en paraplyorganisasjon for det langsiktige utviklingsarbeidet til 19 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn. Vår viktigste oppgave er å forvalte og kvalitetssikre Norads støtte til medlemsorganisasjonens prosjekter i nærmere 40 land. I tillegg er Digni et fagmiljø som driver med kompetanseheving, nettverksarbeid, beslutningspåvirkning og informasjon.

Digni er verdi- og trosbasert. Alle Dignis medlemsorganisasjoner har et kristent verdigrunnlag. Dette gjennomsyrer Dignis måte å tenke og jobbe på. Skaperverket skal forvaltes med omsorg, og alle mennesker er like verdifulle og skal møtes med respekt.

Digni er lokalt forankret. Gjennom medlemsorganisasjonene er det i Norge mange tusen engasjerte og frivillige medarbeidere. I Sør har Dignis medlemmer et omfattende nettverk av partnerorganisasjoner og ildsjeler. Dette sikrer kulturell innsikt, lokalt eierskap og grasrotsengasjement.

Digni er faglig kompetent. Digni er et fagmiljø med spesialkompetanse innen sivilt utviklingsarbeid. Digni arbeider aktivt med fagområder som religion og utvikling, kjønn og likestilling, fred og forsoning, urfolk, mikrofinans, landbruk og miljø, helse og hiv/aids, utdanning og rettigheter.

Digni er profesjonell og effektiv. På vegne av medlemmene forvalter Digni er flerårig avtale med Norad. Digni arbeider aktivt mot korrupsjon og for en god forvaltning av pengene. Digni jobber også systematisk med å bygge solide organisasjoner og kompetente ledere i alle ledd.

Digni er den eneste norske bistandsorganisasjonen som er ISO-sertifisert. ISO 9001 er den vanligste og internasjonalt mest anerkjente standarden som stiller krav til hvordan en organisasjon sikrer at produktene eller tjenestene holder en stabil kvalitet over tid.
http://www.digni.no/newsread/document.aspx?nodeid=5152

DIGNI HAR PROSJEKTER OVER HELE VERDEN, HOVEDSAKELIG I SØR-AMERIKA, AFRIKA OG ASIA INNENFOR:

 • Agrikultur
 •  Bank og finans
 • Grunnleggende utdanning
 • Grunnleggende helse
 • Konflikt forebyggende og løsning, fred og sikkerhet
 • Utdanning
 • Energi generering og distribuering
 • Skogbruk
 • Statelig og sivilt samfunn
 • Generell miljøbeskyttelse
 • Industri
 • Annen sosial infrastruktur og service
 • Andre midtsektorer
 • Populasjon
 • Videreutdannelse
 • Turisme
 • Vanntilførsel og sanitet