Nyenga – senter for utvikling i Uganda

Nyenga – senter for utvikling i Uganda

På landsbygda i Uganda ligger Nyenga. Senteret har jordbruk, fiskeoppdrett, barnehjem, helsestasjon og grunnskole. Her tilbys også mikrofinanslån og hjelp med å etablere egne arbeidsplasser. Vårt mål er:

Å fremme bærekraftig vekst gjennom å styrke enkeltindivid, familier og lokalsamfunn

Nyenga har behov for hjelp knyttet til jordbruk og ernæring og ser for seg en masteroppgave knyttet til dette. Det er ønskelig at studenten ser nærmere på produksjonsplanlegging, muligheter for nye produkter, bedre produksjonsmetoder og vanning.

Digni

Digni

Digni (tildigere Norsk Misjons Bistandsnemnd) er en paraplyorganisasjon for det langsiktige utviklingsarbeidet til 19 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn. Vår viktigste oppgave er å forvalte og kvalitetssikre Norads støtte til medlemsorganisasjonens prosjekter i nærmere 40 land. I tillegg er Digni et fagmiljø som driver med kompetanseheving, nettverksarbeid, beslutningspåvirkning og informasjon.

Hjelp til selvhjelp i Afrika

Hjelp til selvhjelp i Afrika

Hjelp til selvhjelp i Afrika er en liten forening, lokalt forankret i Follo og våre prosjekter ligger innenfor: 

  • Miljø

  • Landbruk

  • Innovasjon og Entrepenørskap

 

Ide for masteroppgave: Vi kunne tenke oss at de ser på vår tekniske løsning, størrelsen på anleggene, finansieringsformen og lønnsomheten økonomisk og miljømessig. Det vil også være interessant å se på hvordan avlingene økes med bakgrunn i gjødsling med bioresten og dråpevanning. Videre kunne vi tenke oss en utredning av å bygge større biogassanlegg som forsyner flere familier i et område.

Kumudzi Kuwale

Kumudzi Kuwale

Forretningsmuligheter innen småskala distribuert bruk av solenergi i Malawi

I området Nkhotakota i Malawi foregår det et norskstøttet prosjekt i samarbeid med organisasjonen Nkhotakota Youth Organisation. I prosjektet er det etablert en bedrift som leverer løsninger innen distribuert produksjon og bruk av fornybar energi, med fokus på småskala solcelleanlegg.

Prosjektet søker etter en masterstudent som kan delta i arbeidet og samle data og erfaring til en masteroppgave på et norsk eller svensk universitet. Oppgaven er relevant for studenter innen fornybar energi, solenergi, energi&miljø, energi&samfunn, industriell økonomi og utviklingsstudier.

Energigården

Energigården

Energigården er et bioenergisenter på Hadeland som dekker rundt 85 % av sin direkte energibruk med biovarme, solvarme og biodrivstoff. Med dette konseptet satser de nå globalt.

Energigården har inngått et forpliktende samarbeid med organisasjonen The Energy and Resources Institute (TERI) i India med mål å utvikle en global kjede av energigårder som skal formidle praktisk-teoretisk kunnskap om bærekraftig produksjon og bruk av bio- og solenergi og andre lokale fornybare kilder.