FAGLISTE BISTANDSINGENIØREN

EDS255 - HELSE, MILJØ OG UTVIKLING

Institutt: Noragric

Periode: Vår

Poeng: 10

Emnebeskrivelse: http://www.nmbu.no/course/EDS255

Temaer i kurset: How are environmental health and public health inter-related? How are international policy and local realities linked - or not? How do different values and interests of different stakeholders affect policy and practice?

Kommentar: Faget anbefales for studenter fra 3.klasse og oppover.

 

EDS170 - INTRODUKSJON TIL KJØNN OG UTVIKLING

Institutt: Noragric

Periode: Vår

Poeng: 10

Emnebeskrivelse: http://www.nmbu.no/emne/eds170

Kommentar: Kurset vektlegger hvordan kjønn er relevant innenfor utviklingsstudier i teori og praksis. Kunnskap om forhold mellom kjønn og kjønnsanalyse er nyttig i bistandsarbeid og andre situasjoner der mennesker med ulik bakgrunn kommer i kontakt.

 

EDS230 - UTVIKLINGSPOLITIKK

Institutt: Noragric

Periode: Høst

Poeng: 10

Emnebeskrivelse: http://www.nmbu.no/emne/eds230

Kommentar: Kurset gir en kontekstuell forståelese av bistandsarbeid. Studentene får kjennskap til sentrale ideer om utvikling, kritikk av praksis, samt en oversikt over de sentrale instutisjonene i “utviklingsindustrien”.

 

EDS370 - KJØNN Og UTVIKLING

Institutt: Noragric

Periode: Januar

Poeng: 5

Emnebeskrivelse: http://www.nmbu.no/emne/eds370

Temaer i kurset: Historisk utvikling av kjønnskonseptet. Kjønn i jordbruk, ressursforvaltning og rural utvikling. Kjønn i utviklingsdiskursen og policy. Kjønn og økonomi. Kjønn og menneskerettigheter.

Kommentar: Fokus på tilnærminger og metodologier som tillater analyse av kjønn i utviklingspolicy og sosial endring. Da kurset er på 300-nivå anbefales det bare for studenter som har hatt et annet utviklingsrettet fag før. For studenter som ikke har tatt utviklingsemner før anbefales heller EDS170.

 

THT282 - INTRODUKSJON TIL BÆREKRAFTIGE VA-SYSTEMER

Institutt: Institutt for miljøvitenskap

Periode: Høst

Poeng: 10

Emnebeskrivelse: https://www.nmbu.no/emne/THT282

Kommentar:  Introduksjonskurs. God generell kunnskap om å håndtere bistanndssituasjoner. Gir et godt overblikk: planlegging av VA-systemer i urbane og spredtbygde områder. Planlegging og forberedelser for VA-løsninger i krisesituasjoner (jordskjelv, oversvømmelser mm.), introduksjon til helseaspekter og risikovurderinger og sosioøkonomiske forhold av betydning for drift av VA-systemer, noe som gjør det bistandsaktuelt. Bruker eksempler fra ulike steder og situasjoner, nasjonale og internasjonale, for å gi en oversikt over mulige bærekraftige løsninger i ulike situasjoner. Passer best for ingeniører og teknologer, men kan fint tas av alle interesserte.