Arbeidsgrupper

Medlemer høsten 2018

Medlemer høsten 2018

Styret

Styret i Ingeniører Uten Grensers (IUG) avdeling NMBU består av 6 medlemmer. Disse fastsettes ved valg under allmøte og består av; leder, nestleder, arrangement-ansvarlig, prosjekt-ansvarlig, IM-ansvarlig og master-ansvarlig.
Styrets oppgaver består blant annet av å sikre strategisk arbeid som fremmer IUG sin visjon og formål, samt å legge til rette for at nye medlemmer skal kunne engasjere seg i IUG NMBU. Styret skal være et bindeledd mellom de ulike undergruppene og ha kontakt med Ingeniører Uten Grensers hovedstyre og de andre avdelingene i Norge.

Bak: Tor Kristian Vara, Fredrik Wangen, Ingrid Vatne, Tia Celine Sandhu, Monika Mannes (leder), Shakana Arul, Vemund Wilson Losnedal, Ulrik V. Rør. Foran: Mina Rah, May-Linn Sortland og Helene Bøe Tømmerbakke.

Bak: Tor Kristian Vara, Fredrik Wangen, Ingrid Vatne, Tia Celine Sandhu, Monika Mannes (leder), Shakana Arul, Vemund Wilson Losnedal, Ulrik V. Rør.
Foran: Mina Rah, May-Linn Sortland og Helene Bøe Tømmerbakke.

FV: Rebekka Krystad, Anita Spjøtvold, Stine Hagen, Tiril Aurora Lintvedt (leder), Ragnhild SH, Helge Lødemel, Marianne Stillerud, Johanne Mehren, Johanne Wiborg og Ann-Katrin Dale. Ikke til stede: Christine Spiten, Katarina Enevoldsen, Linn Tabita Milde og Line Charlotte Mosbæk.

FV: Rebekka Krystad, Anita Spjøtvold, Stine Hagen, Tiril Aurora Lintvedt (leder), Ragnhild SH, Helge Lødemel, Marianne Stillerud, Johanne Mehren, Johanne Wiborg og Ann-Katrin Dale. Ikke til stede: Christine Spiten, Katarina Enevoldsen, Linn Tabita Milde og Line Charlotte Mosbæk.

Prosjekt

Prosjektgruppa har to hovedansvar: 

1) Målet vårt er å bygge et eksternt kontaktnettverk med andre organisasjoner og bedrifter gjennom samarbeid i prosjekter som workshops, seminarer og andre arrangementer. Følg med på hjemmesiden vår under fanen "Arrangementer".

 2) Middel- og langfristig jobber prosjektgruppa for å øke interessen for bistandsarbeid blant studentene. For å oppnå dette skal det introduseres en studieplan "bistandsingeniør" og etableres en portal som omfatter alle relevante fag innen bistandsarbeid på NMBU. Portalen skal inneholde økonomiske, humanistiske, samfunnsvitenskaplige og tekniske fag. Dette krever en kompetanseutviklingen på NMBU og å en økt tverfaglig samarbeid mellom instituttene. I tillegg jobbes det for å få inn komplementæremne, semesterprosjektsamarbeid med bistandsrelaterte tema.

 

Master med mening

IUG NMBU ønsker å hjelpe studentene til å kunne skrive masteroppgaver tilknyttet reelle bistandsprosjekter – en Master med Mening.

Vi ønsker å gjøre det lettere for studenter å finne fram til prosjekt- og masteroppgaver, som er kan gjøre en forskjell for noen som trenger det. Slik kan studentene utnytte kompetansen de har tilegnet seg ved studiet, til å bistå ved reelle behov. Vi håper at vi gjennom tett kontakt med ideelle organisasjoner og professorer ved NMBU kan få gode oppgaver, innen flest mulig fagfelt - du trenger ikke være ingeniør for å skrive en Master Med Mening! Men vi trenger din hjelp - har du kontakt med organisasjoner eller personer med behov for ingeniør-kunnskap til et humanitært prosjekt? Eller har du en god idé til prosjekt- eller masteroppgaver, men ikke mulighet til å gjennomføre det på egenhånd? Ta kontakt med oss på mail (nmbu.master@iug.no), og vi vil gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg!

Bak: Tobias Aasprong Brekke, Sigmund Andre Bakke. Foran: Anne Marte Minge Engh, Julia Førde, Hanna Gjessing (leder).

Bak: Tobias Aasprong Brekke, Sigmund Andre Bakke.
Foran: Anne Marte Minge Engh, Julia Førde, Hanna Gjessing (leder).

FV: Ingvild Sønsteby Moe, Sunniva Berge Teigset (leder), Embla Tukker og Martin Bjerkvold.

FV: Ingvild Sønsteby Moe, Sunniva Berge Teigset (leder), Embla Tukker og Martin Bjerkvold.

Arrangement

Arrangementgruppa er ansvarlig for interne arrangementer ved NMBU. Vi arbeider med arrangementer som skal styrke gruppen i IUG NMBU, både faglig og sosialt. I løpet av året arranger vi felleslunsj, dokumentarkvelder, hyttetur, jule- og sommeravslutninger og andre sosiale aktiviteter internt for IUG NMBU. Vi er også i tett samarbeid med de andre gruppene og bidrar ofte på eksterne arrangementer som er åpne for alle, der vi ønsker å styrke kunnskapen til studentene ved NMBU

IM

IM står for informasjon og markedsføring og er en nyopprettet gruppe ved IUG NMBU. Vi er først og fremst IUGs ansikt utad, og informerer om hva IUG gjør her på universitetet. IM-gruppa samarbeider tett med de andre gruppene og står for promotering av IUGs arrangementer. Vi har som følge av dette ansvaret for stands, plakater, nettsiden, artikler i Tuntreet og oppdateringer via sosiale medier.