vår visjon: FREMME UTVIKLING GJENNOM HUMANITÆR INGENIØRKOMPETANSE

Plakat Vanntastisk_50%.jpg
 
 

 

I MARS 2019 ARRANGERER IUG NMBU EN SEMINARREKKE OM VANNPROBLEMATIKK I NORGE OG INTERNASJONALT. MELD DEG PÅ HER: https://www.nito.no/frokostseminar-vanntastisk/meld-deg-pa/


Om Oss

Ingeniører Uten Grenser (IUG) NMBU er en av flere avdeling under IUG Norge og er lokalisert på Ås. Dette er en studentavdeling med fokus på å bevisstgjøre, utruste og utnytte NMBU-studenten og dens kompetanse til å fremme bistandsarbeid. Vår visjon er å fremme utvikling gjennom humanitær ingeniørkompetanse.

IUG NMBU ble offisielt opprettet våren 2013, da noen engasjerte studenter ønsket å gjøre en forskjell også under studietiden. Siden den gang har avdelingen vært i stadig vekst, og teller i dag rundt 30 aktive medlemmer. IUG NMBU baserer seg på frivillige aktive studenter som er organisert i gruppene: arrangement, prosjekt, master og teknisk. Siden oppstart har disse arbeidet mot fokusområdene til IUG NMBU blant annet gjennom å arrangere foredrag og seminarer, frivillighet i nærområdet, utarbeide en alternativ studieplan kalt «bistandsingeniøren» og å legge til rette for «master med mening». I tillegg holder vi en rekke interne arrangement og aktiviteter gjennom året. I 2018 har IUG NMBU en nyopprettet gruppe som skal jobbe for å skape tekniske løsninger som blant annet kan brukes i felt.

IUG NMBU ønsker å være en plattform hvor studenter kan møtes gjennom et felles engasjement for bistandsarbeid. 

Bistandsingeniøren

Gjennom prosjektet Bistandsingeniøren ønsker IUG NMBU å tilrettelegge for at ingeniørstudenter, som ønsker å drive med bistandsarbeid etter studiet, skal få muligheten til å tilegne seg relevant kunnskap. I første fase av prosjektet setter vi opp en liste over fag NMBU tilbyr, som vi anbefaler for studenter med interesse for bistand. Listen oppdateres kontinuerlig. Vi fåreslår at et eller flere av disse kan velges som frie studiepoeng.

 

Har du spørsmål/kommentarer til listen, eller ønsker å forseslå flere fag som vi bør undersøke muligheten for å anbefale? Send gjerne mail til nmbu.prosjekt@iug.no !

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe eller bare ønsker å komme i kontakt med oss kan du sende oss en mail eller ta kontakt på facebook!

E-post: nmbu@iug.no

Facebook: www.facebook.com/iugnmbu/