BISTANDSRELATERT SOMMERJOBB:

Vi i IUG ønsker å være et bindeledd mellom bistand relaterte organisasjoner og studenter. På denne siden informerer vi om prosjekter og samarbeidspartnere som er aktuelle for sommeren 2019. 

Det vil også være mulig å finne informasjon om frivillig arbeid som vi i IUG NTNU går god for.

 
 
Peru Luz Esperanza

Peru Luz Esperanza

FPERU LUZ ESPERANZA

Peru Luz de Esperanza er en privat, non-profit organisasjon som ble etablert i desember 2006. Her kan man jobbe frivillig innenfor mange spennende og meningsfulle områder. Noen eksempler er enkel konstruksjon, undervisning for barn og solcellepanel. De frivillige må selv betale for mat, bo og flybilletter.

Minstekravet for opphold er én uke, men ellers er både tidspunkt og varighet fritt. Ønsker du å reise gjennom IUG med andre norske studenter er søknadsfristen 31.mars. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har noen spørsmål om prosjektet. 

NB: Du vil ikke få lønn for denne turen og reise er ikke inkludert. Dette er likevel en kjempemulighet for å gjøre en forskjell!

Hjemmeside: https://www.peruluzdeesperanza.com/

Kontakt IUG: org-ntnu@iug.no

 
Logo-Multiconsult-2016.png

Multiconsults Sommerprogram Fornybar Energi

Multiconsult utlyser 15.januar 4 stillinger i sitt sommerprogram på Fornybar Energi.