Lokale avdelinger

Avdelingene i IUG følger opp medlemmer og bidrag til det faglige og sosiale fellesskapet lokalt. Vi har avdelinger i mange av de større byene i Norge. Gjennom en lokal avdeling kan du bidra til IUG sitt arbeid gjennom å bidra i rekruttering av medlemmer og bedrifter og sørge for ulike typer kurs, foredrag og arrangementer. Som medlem av en avdeling får du også informasjon om feltoppdrag og Master med Mening, og du kan bidra på andre måter, slik som Missing Maps. Ta kontakt med avdelingen eller IUG sin sentraladministrasjon hvis du ønsker å bli medlem i en avdeling.