Lokale avdelinger

Avdelingene i IUG følger opp medlemmer og bidrag til det faglige og sosiale fellesskapet lokalt. Vi har avdelinger i mange av de større byene i Norge. Gjennom en lokal avdeling kan du bidra til IUG sitt arbeid gjennom å bidra i rekruttering av medlemmer og bedrifter og sørge for ulike typer kurs, foredrag og arrangementer. Som medlem av en avdeling får du også informasjon om feltoppdrag og Master med Mening, og du kan bidra på andre måter, slik som Missing Maps. Ta kontakt med avdelingen eller IUG sin sentraladministrasjon hvis du ønsker å bli medlem i en avdeling. 


Trøndelag

Kontakt oss
trondelag@iug.no

Facebook
IUG Trøndelag

Trøndelagsavdelingen ble opprettet våren 2014 med et ønske om å fremme et engasjement for den mer tekniske siden av bistands- og utviklingsarbeid. Avdelingen er en arena for å diskutere prosjekter, knytte nettverk og øke sin egen kompetanse innen humanitært arbeid. Det er også gode muligheter for å være med å forme en avdeling i vekst, og samtidig benytte seg av kompetansen i hele det nasjonale IUG nettverket.

Avdelingsleder: Magnus Kile Andersen

IUG Trøndelag bedriver:

  • Eksterne eventer med humanitære tema, for eksempel ved "mapathons" og presentasjon av spennende prosjekter.
  • Kompetansebygging innad i gruppen via eksterne eller interne kurs.
  • Engasjere i diskusjoner og workshops på relvante tema og konkrete prosjekter.
  • Sosial arena for mennesker med hjerte for bistand og utvikling.

Bli gjerne med på møter eller eventer, alle er velkomne! 

Ta kontakt for mer informasjon.

 

Haugalandet

Kontakt Oss
haugaland@iug.no

Facebook
IUG Haugalandet

IUG Haugalandet ble stiftet i desember 2016 med et ønske om å skape et større engasjement og flere aktiviteter med bistandsrelatert tema lokalt på Haugalandet, samt å støtte opp mot IUG Norge sine oppdrag og aktiviteter. Avdelingen er rettet mot yrkesaktive, studenter og andre som er engasjert. Mye av møteaktiviteten skjer på høyskolen i Haugesund. 

Avdelingen skal være et møtepunkt for ingeniører (eller ingeniørinteresserte) som er interessert i å bruke sin kompetanse, og/eller øke sin egen kompetanse innen humanitært arbeid. 

Eksempel på aktiviteter: Mapathons (kartleggingsdugnad), workshops, medlemsmøter, faglig rådgivning til humanitære prosjekter m.m.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Alle er velkomne til våre arrangementer!

 

Hordaland

Kontakt oss
hordaland@iug.no

Facebook
IUG Hordaland
IUG Hordaland gruppe

IUG Hordaland startet opp igjen høsten 2015 etter et par års pause. Denne gangen fokuserer avdelingen på temamøter, men gjør også dugnadsarbeid i form av kartbistand.

For 2016 og 2017 kommer IUG Hordaland til å ha et variert program med foredrag fra feltarbeid og besøk fra eksterne prosjekter. Det kommer til å være aktivt i bistandsarbeid hjemmefra i form av Mapathon/Missing Maps. Avdelingen ønsker også å inspirer til å utvikle humanitære ingeniører og vil holde minst 1 kurs i Bergen

 

OSLO

Kontakt oss
oslo@iug.no

Facebook
IUG Oslo 

IUG Oslo og Omegn er bindeleddet mellom enkeltmedlemmet i Oslo -regionen, og organisasjonens formål. Avdelingsarbeidet i IUG Oslo og Omegn er uformelt organisert, men arbeider jevnt med å holde aktivitetene oppe, slik at vi hver dag kan komme et skritt nærmere formålet. Oslo har et enormt potensiale både innen medlemmer og mtp. næringslivssamarbeid. IUG Oslo arbeider gjennom rekruttering av medlemmer, kompetansedeling og formidling av medlemmene mot ulike prosjekter. I tillegg til en aktiv avdeling er det en styrke å ha tett samarbeid med IUG Norge sin administrasjon og hovedstyre. 

IUG Oslo og Omegn arbeider med:

  • Rekruttere medlemmer på Høgskoler og i bedrifter
  • Gjennomføre medlemmøter og andre sosiale events
  • Dele reiseskildringer når bistandsarbeidere returnerer fra felten
  • Arangere Missing Maps events
  • Avholde bistandskurs for ingeniører

UiS

Kontakt oss
uis@iug.no

Facebook
IUG UiS

 

IUG ved UIS er en studentorganisasjon som drives av engasjerte studenter ved UiS. Vårt langsiktige mål er få til master med mening her ved UiS, samt øke interessen rundt ingeniører uten grenser.

Uten om dette kommer vi til å være aktive med å arrangere flere Missing Maps Mapathon i løpet av året.

 

NTNU

Kontakt oss
ntnu@iug.no

Facebook
IUG NTNU

IUG NTNU er Ingeniører Uten Grenser sin studentorganisasjon ved NTNU. Avdelingen drives utelukkende av studenter, og hvis du ønsker å se vite om arbeidet vi bedriver, klikk deg til videre nedenfor.

 
 

NMBU

Kontakt oss
nmbu@iug.no

Facebook
IUG NMBU

IUG NMBU er Ingeniører Uten Grenser sin studentorganisasjon ved NMBU. Klikk deg videre under, å ta en titt på arbeidet vi gjør.