Hovedpartnere

 

norconsult.png

Norconsult har inngått en formell samarbeidsavtale med IUG Norge. Dette samarbeidet innebærer en toveis forpliktelse mellom de to organisasjonene. Norconsult vil støtte IUG Norge økonomisk for en to års periode samt dekke lønnen til sine ansatte som reiser på feltoppdrag i utlandet i regi av IUG Norge. IUG har allerede hatt medlemmer på oppdrag fra Norconsult før og vi er sikre på at dette samarbeidsavtalen vil styrke samarbeidet mellom de to. IUG Norge vil bistå Norconsult med kapasitetsbygging av sine ansatte gjennom å engasjere dem i IUG Norges humanitære prosjekter.


Multiconsult er det første selskapet i Norge til å inngå en formell samarbeidsavtale med IUG Norge. Dette samarbeidet er svært viktig for IUG Norge, siden det innebærer en toveis forpliktelse mellom de to organisasjonene. Multiconsult vil støtte IUG Norge økonomisk for en tre års periode samt dekke lønnen til sine ansatte som reiser på feltoppdrag i utlandet i regi av IUG Norge. IUG Norge vil bistå Multiconsult med kapasitetsbygging av sine ansatte gjennom å engasjere dem i IUG Norges humanitære prosjekter.


NITO har vært en viktig støttespiller for Ingeniører Uten Grenser Norge (IUG) siden oppstarten i 2011. Støtten har hovedsakelig bestått av et sponset kontorrom og konferansefasiliteter, noe som i løpet av de siste to årene har vært et betydelig bidrag. Dette, sammen med regelmessig råd, en donasjon fra nedlasting av NITO App og en engangsbidrag til å støtte et prosjekt i Haiti (200 000 kr), har sørget for at NITO er IUGs mest  stabil og betydelig støttespiller. IUG student avdelinger også holder et nært og fruktbart samarbeid med NITO. IUG mener at NITO er en relevant partner, og at begge har muligheter til å nyte godt av hverandres aktiviteter.


Som en del av sitt samfunnsansvar er Hafslund-konsernet fra år 2015 samarbeidspartner med Ingeniører uten grenser (IUG) Norge. Samarbeidet er med og bidrar til Halfslunds samfunnsengasjement samtidig som det gir muligheter for medarbeidere å engasjere seg i bistandsarbeid lokalt og globalt. "Hafslund er et konsern med mange ingeniører i flere selskaper og med ulike oppgaver. Å ta samfunnsansvar dels gjennom økonomisk støtte til en organisasjon som vi kan relatere til som virksomhet, og dels gjennom å legge til rette for motiverte ansatte som ønsker å bidra med utgangspunkt i personlig motivasjon, er to gode grunner for oss i Hafslund å velge IUG som samarbeidspartner. Til sammen har vi tro på at samarbeidet kan gjøre veien kortere fra engasjement til handling for ingeniører og andre som ønsker å være med på å utgjøre en forskjell ved å lindre nød".


NGI har valgt å bli en strategisk partner med IUG Norge for en tre års periode fra 2016. Samarbeidet innebærer en toveis forpliktelse mellom de to organisasjonene, hvor NGI vil støtte IUG Norge økonomisk samt dekke lønnen til sine ansatte som reiser på feltoppdrag i utlandet i regi av IUG Norge. IUG Norge vil bistå NGI med kapasitetsbygging av sine ansatte gjennom å engasjere dem i IUG Norges humanitære prosjekter. NGIs samarbeid med IUG Norge er resultat av NGIs strategi for bidra ifm. internasjonale naturkatastrofer og NGI-ansattes ønsker om å ta samfunnsansvar og tilby sin ingeniørkompetanse i slike situasjoner.