Aktiviteter

Her er det noen eksempler på hva vi driver med og hva vi gjør.

 
 
missing_maps_mapathon_0.jpg

Mapathon

Under mapathonet ønsker vi å kartlegge utsatte områder som har vært utsatt for katastrofer eller trenger bistand. Du trenger ingen forkunnskaper for å bli med på kartleggingen, da det vil være en gjennomgang av hvordan og hva som skal gjøres i starten av arrangementet.

Dette er et arrangement der du i løpet av få timer får bidra på et aktuelt og viktig bistandsprosjekt, samtidig som du er sosial og spiser pizza!

 

Workshops

Create and make :  På dette arrangementet vil du få en sjelden mulighet til hoppe inn i rollen som ingeniør på feltarbeid og lage bl.a et bygg for mennesker på flukt. Du vil møte utfordringer ute i felten som er høyst relevante for dagens ingeniører. Sammen med engasjerte studenter jobber du i team for å løse oppdraget. Ved å være med på dette eventet vil du sitte igjen med erfaring som gir varig verdi !

Bærekreftig bistand : Hvordan skal vi utnytte fornybar energi i utviklingsarbeid på en bærekraftig måte?
Workshopen belyser utfordringer rundt bygging av sol- og vannkraft. Det vil bli delt inn i grupper, hvor studentene blir utfordret både på det tekniske og samarbeid i gruppene.

 

 
2.jpg

FOredrag