Ressurser

Har du interesse for bistand? Det er flere måter å engasjere seg som student slik at man kan lære mer om hvordan det er å drive bistand.