Bachelor Med Mening

Bachelor med Mening tilbys ingeniører ved treårige bachelorgrader som ønsker å skrive en avsluttende oppgave innenfor et spennende og givende tema, i et annet område enn Norge. Oppgavene kan finnes av studenten selv, hvor IUG bistår i prosessen, eller oppgaven kan tilbys av IUG i samarbeid med en ekstern veileder samt en oppdragsgiver. Det å skrive en Bachelor med Mening gir et unikt innblikk i et annet land, og andre problematikker enn det man vil møte i Norge. Ved en Bachelor med Mening drar ikke studenten ut i felt gjennom IUG. Oppgaven består kun av en teoretisk del, hvor oppdragsgiver kan velge å bruke den videre.

Ta kontakt med oss hvis du lurer på mer eller ønsker å skrive selv!