Kompetansegruppen

Har du lyst til å lære mer om ingeniørmessig bistand?

Har du lyst til å være IUG NTNU sitt bindeledd til vårt nettverk som består av eksterne organisasjoner og bedrifter?

Har du lyst til å arbeide med prosjekter som kan gjøre hverdagen til folk bedre?

Søk kompetansegruppen!

Kompetansegruppen har arbeider med alt det faglige rundt ingeniørmessig bistand i IUG NTNU. Dette er ofte knyttet opp mot problemstillinger gruppen selv ønsker å fokusere på, eller har fått i oppgave fra eksterne organisasjoner eller IUG Norge. I kompetansegruppen har du mulighet til å ha varierte arbeidsoppgaver og lære utrolig mye spennende!

 

Hovedfokus i kompetansegruppen:

 • Masteroppgave innen Ingeniørmessig bistand

  • Master med Mening (MmM)

 • Prosjekter relatert til bistand

 • Interne og eksterne kurs

 • Nettverk

 

Vi søker etter:

 • Nestleder

  • Ansvar for arbeidsgruppen som jobber med Master med Mening

  • Ansvar for prosjekter relatert til Eksperter-i-Team (EiT)

  • Arbeide tett med leder for kompetansegruppen

 • Master med Mening-koordinatorer

  • Ansvar for koordinering og oppfølging av Master med Mening

 • Prosjektkoordinatorer

  • Ansvar for å innhente og koordinere eksterne prosjekter fra organisasjoner og bedrifter relatert til ingeniørmessig bistand

 • Nettverkskoordinatorer

  • Utvide og følge opp det faglige nettverket til IUG NTNU