Oppdrag i Colombia med Caritas

KLIKK HER FOR Å SØKE

Ingeniører uten grenser (IUG) Norge er i dag en interesseorganisasjon for ingeniørfaglig bistandsarbeid, og visjonen vår er å lindre nød ved ingeniørmessig bistand. Vi ønsker å samarbeide med andre bistandsaktører slik at vi i samspill skaper utvikling. IUG arbeider i grenselandet mellom næringslivet og bistandsbransjen, og har sitt hovedkontor i NITO sine lokaler i Oslo. Vi har lokale avdelinger med aktive studenter og yrkesaktive og er en del av det internasjonale nettverket Engineers Without Borders (EWB). IUG Norge har 600 medlemmer og er en ledende bidragsyter av ”pro-bono” ingeniørtjenester til andre bistandsorganisasjoner i Norge. 

1. Project background
Caritas Norway, Caritas Colombia and Noras Watertech / Gavita are collaborating on an Aquaponics project at the FARC camp Miravalle, south-east Colombia. The aim of the project is to contribute to reintegration of ex-member members in the context of the peace agreement while ensuring food production for own consumption, which in the long term can also generate income in the local market. 

While the technical aspects of the aquaponics system are well looked after by the Norwegian representatives, the lack of electricity in the area is one of the main challenges faced by the partners responsible for the onsite implementation (Farc and Miravalle community). Currently the community and the camp depend 100% on alternative power sources. There is an opportunity to implement a power solution that combines solar and hydro-power using the abundant water sources in the area (river and streams). Members of Miravalle community have been conducting studies of the river and the area and have a quite solid technical understanding. 

 The project is only a 6-month pilot project, and the development of energy sources must therefore be able to take place quickly with easy-to-use technology. 
 The project is funded by the Norwegian Embassy in Bogota. 
 The region lies at the border between the highlands and the Amazon region in the south east of Colombia. nearest cities are Florencia and Neiva

2. Aim/description of the assignment

To explore the feasibility of hydro-power in Miravalle, IUG has been already liaising with the project partners and providing input and would like to extend this advice with a field visit. To this aim, local partners need the expert advice and accompaniment of an engineer with knowledge and experience in the installation of hydropower plants and the integration of various alternative power sources. It is expected that IUG representative's sparring partner travels to the camp and advice on the implementation of a combined power supply solution using solar and hydro-power plants. The assignment will support the achievement of the main goal of the project, i.e. an aquaponics system running successfully, it will also contribute to building the capacities and skills of youth and reintegrated Farc members in rural Caquetá. 

3. Time period the engineer is expected to stay in Colombia
Since the project’s partners are now in the process of defining and procuring the required materials and infrastructure, it is expected that the engineer travels to Miravalle as soon as possible. Travel to Miravalle from Bogota takes about 3 – 4 hours. The duration of the assignment will be 12 days in February.

Arbeidsoppgaver

 • IUG’s engineer shall:
 •  Review the available studies and data in the area and conduct surveys.
 •  Support the design, procurement and installation of a hydro-power plant to be installed in Miravalle for the implementation of an aquaponics system.
 •  Support the integration of power and hydro-power solutions for the implementation of an aquaponics system.
 •  Provide advice on materials and infrastructure (technical specifications, costs and possible suppliers).
 •  Identify and warn on possible risks and environmental hazards that can jeopardize the implementation of a hydro-power solution.

Kvalifikasjoner

 • Engineer with knowledge and experience installing hydropower plants and combining alternative power solutions.
 • This assignment may require two engineers since the task requires planning for a hydro-power plant and implementation of the energy system.
 • Engineer with competence on planning, design and implementation of hydro-power plant (bygg/anlegg)
 • Engineer with competence within energy systems/electrical installations (elektro)
 • Experience within practical project implementation, preferably international experience
 • Oral and written skills in Spanish or English. Project staff speak Spanish but translation to English may be required

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Flexible
 • Solution oriented
 • Team worker

Språk

 • Spansk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Travel costs are covered by IUG, and accommodation, meals and local transport in Colombia are covered by Caritas.

KLIKK HER FOR Å SØKE

Styreverv i IUG?

KLIKK HER FOR Å SØKE

Lyst til å hjelpe til å oppnå bærekraftsmålene? 
Ønsker du å bidra til en raskt voksende bistandsorganisasjon? 

Ingeniører Uten Grenser Norge trenger deg til et styreverv! 

Ingeniører uten grenser (IUG) Norge er i dag en interesseorganisasjon for ingeniørfaglig bistandsarbeid, og visjonen vår er å lindre nød ved ingeniørmessig bistand. IUG er en del av et internasjonalt nettverk og har over 620 betalende medlemmer i Norge, organisert i flere avdelinger. Ditt ansvar som styremedlem i IUG vil være å jobbe sentralt som en del av hovedstyret samt støtte administrasjonen og avdelinger. 

Hovedstyret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som henholdsvis sitter 2 og 1 år av gangen. Til generalforsamlingen 2018 har IUG 3 ledige styreverv som vi trenger din kompetanse og ditt engasjement til. Vi trenger også flere medlemmer til valgkomitéen. 

Hvis du: 
• identifiserer deg med IUG sin visjon og verdier
• kan bidra med din kompetanse i styrearbeid
ønsker vi en e-post fra deg der du gir en kort introduksjon om deg selv og din CV. 

E-posten kan sendes til vk@iug.no

Håper vi hører fra deg før den 20. februar!

KLIKK HER FOR Å SØKE!

IUG mottar årets julegave fra NTNU!

Vi i IUG ønsker å gi en stor takk til NTNU, som har valgt å gi oss årets julegave - hele 200 000 kr!🎁🎄🎅❤️

Vi er veldig glade og enormt takknemlige for denne gaven! En slik sum kommer godt med i en liten organisasjon som IUG, og nå har vi mulighet til å hjelpe enda flere mennesker gjennom ingeniørmessig bistand i 2018! 

Se gjerne samtale mellom NTNUs rektor Gunnar Bovim og IUGs daglig leder Ola Mannsåker her:

❤️🎅🏻🎁Ønsker din bedrift å bli bedriftmedlem eller donere årets julegave til IUG?🎁🎅🏻❤️

Kontonummer: 9615.13.52496
Tlf.: 95208282
E-post: obm@iug.no

GOD JUL! 

Oppdrag i Nepal: vurdering av grunnforhold for skolebygg

Ingeniører uten grenser Norge (IUG) er i dag ein interesseorganisasjon for ingeniørfagleg bistandsarbeid, og visjonen vår er å lindra nød ved ingeniørmessig bistand. Me ynskjer å samarbeida med og bygga opp under andre, mindre bistandsaktørar sitt arbeid slik at me i samspel skapar utvikling. IUG jobbar i grenselandet mellom næringslivet og bistandsbransjen, og har sitt hovudkontor i NITO sine lokaler i Oslo. Me har lokale avdelingar med aktive studentar og yrkesaktive, og er ein del av det internasjonale nettverket Engineers Without Borders (EWB). IUG Norge har omkring 500 medlemmer per Februar 2017 og er ein leiande bidragsytar av "pro-bono" ingeniørtenester til andre bistandsorganisasjonar i Norge. 

Bakgrunn

I 2015 ble Nepal rammet av et kraftig jordskjelv som gjorde store skader. Gjenoppbyggings-arbeidet i regi av nepalske myndigheter går sakte. Myndighetene selv har anslått at 8000 skoler enten må bygges helt på nytt eller ble så skadet at de må bygges opp igjen før de kan brukes. 
Dolakha-distriktet, som ligger i sentralregionen, er et av områdene i Nepal som ble hardest rammet. Dette er også et område hvor FORUT har jobbet i mange år. FORUT sitt arbeid dekker 6 landsbyer i Dolakha, og i disse ble 49 skoler helt eller delvis ødelagt. Den norske ambassaden har tidligere finansiert gjenoppbygging av 12 skoler i distriktet via FORUT, og ønsker å finansiere flere skoler for å dekke behovet. I 2018 begynner derfor arbeidet med 9 nye skoler. 

Formålet med oppdraget

Dårlig bygningskvalitet på de gamle skolene var en viktig årsak til omfanget av skadene etter
jordskjelvet. Derfor er en viktig del av prosjektet å sørge for at skolene er rassikre og jordskjelv- 
sikre. Dette stiller store krav til den tekniske kvaliteten og utførelsen i byggeprosessen, og
FORUT ønsker å gjøre alt de kan for å kvalitetssikre skolene. Det er i denne sammenheng FORUT og IUG samarbeider for å vurdere grunnforholdene og tomtene som er tildelt til skolebyggene. FORUT ønsker ingeniørfaglige vurderinger av grunnforholdene og beliggenheten med tanke på ras og jordskred og vurdering av behov for eventuelle utbedringstiltak som støttemurer. I tillegg er det ønskelig at ingeniøren vurderer ulike fundamenteringsløsninger og bygningens integritet mot jordskjelv. 

Tidsramme

Oppdraget krever én uke i felt, i tillegg til reisetid frem og tilbake til Nepal og bør gjennomføres i siste halvdel av januar. Det tar ca. 6 timer med bil fra Katmandu til Dolakha-distriktet.

Arbeidsoppgaver

 • Kommunikasjon med lokale ingeniører om vurderingene som allerede er gjort
 • Kvalitetssikring av grunnundersøkelser (disse er allerede utført)
 • Vurdere behov for og eventuelt gjennomføre nye grunnundersøkelser
 • Vurdere risiko for ras og jordskred for områdene rundt skolebyggene
 • Vurdere fundamenteringsløsninger og bygningens integritet mot jordskjelv
 • Vurdere behov for utbedringstiltak på skoletomtene
 • Skrive en rapport som beskriver hvilke vurderinger som er utført samt anbefalinger

Kvalifikasjoner

 • Geoteknisk ingeniør
 • Faglig geoteknisk kompetanse og erfaring med vurderinger av grunnforhold i ras- og
 • jordskjelvutsatte områder
 • Erfaring med praktisk prosjektgjennomføring, det er ønskelig med internasjonal erfaring
 • Gode kunnskaper i engelsk (muntlig og skriftlig)

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Fleksibel
 • Grundig
 • Løsningsorientert
 • Gode tverrkulturelle kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å arbeide i team

Språk

 • Engelsk

Vi tilbyr

 • IUG dekker reisekostnader, visum, reiseforsikring og vaksiner. FORUT dekker lokal transport, kost og losji av enkel standard.
   
 • Vi vil vurdere søknader etter hvert som de kommer inn og det er stor sannsynlighet for at vi starter intervjuprosessen før søknadsfristen går ut grunnet julehøytiden.

Caritas Colombia; Teknisk støtte for valg av energiløsning (Hjemmebasert)


Vi har et nytt frivillig oppdrag med kort varighet (en uke) som er hjemmebasert og der vi ønsker en ingeniør med erfaring innen energi. Oppdraget gjelder teknisk støtte for å kvalitetssikre at best løsning for energisystem velges. 

Caritas Norge, Caritas Colombia og norske Noras Watertech/Gavita samarbeider om et Aquaponics prosjekt i FARC leiren Miravalle, sør-øst i Colombia.  Målet med prosjektet er å bidra til reintegrering av eks-gerilja-medlemmer i forbindelse med fredsavtalen og samtidig sikre matproduksjon for eget konsum som på sikt også kan gi inntekter på det lokale markedet.

Tekniske aspekter i Aquaponics-systemet er godt ivaretatt av de norske representantene. Det som mangler er en sparringspartner som kan kvalitetssikre energisystemet som skal drifte det tekniske anlegget. Caritas vil være oppdragsgiver, men sparringspartner for IUG representanten vil være teknisk ingeniør hos Noras Watertech (spesialist på aquaponics, dvs kombinert fiskeoppdrett og landbruk). 

- prosjektet er kun et pilot-prosjekt med varighet på 6 mnd, utbygging av energikilde må derfor kunne skje raskt med enkel tilgjengelig teknologi.
- prosjektet finansieres av den norske ambassaden i Bogota. 
- et lokalt firma skal stå for innkjøp og utbygging i samarbeid med FARC og Caritas Colombia, det er en pågående anbudsrunde for å finne denne leverandøren
- nærmeste byer er Florencia og Neiva
- opprinnelig var det planlagt med et PV system (solceller) som skulle generere 20 HP/10 Kw strøm, men det er avdekket at effektive soltimer kun er på 4-6 timer ifølge ingeniører i felt. Denne energimengden er basert opprinnelig planlagt teknisk fiskeanlegg, Noras Watertech vil gjøre noen endringer her.
- fiskeproduksjon krever jevn tilførsel av vann, FARC har allerede en godkjenning fra myndighetene til å hente ut 3 liter/sek for vannforsyning. Denne vannmengden kan økes ved behov, men det vil nok føre til litt "byråkratisk ventetid"
- kilden for ovennevnte vann ligger omkring 250 meter høyere oppe i fjellet i regnskogen (mulighet for et lite vannkraftverk) 
- uavklart om det er en naturlig dam eller kun et bekkedrag, men det er allerde lagt plastrør i mesteparten av traseen som kanskje kan benyttes.

Oppdraget er hjemmebasert (Norge). 
Ingeniøren må ha utdanningsbakgrunn (høyskole/universitet) og erfaring innen energi.  
Arbeidsspråk: engelsk. 
Frist: snarest mulig - det er ønskelig at ingeniøren starter arbeidet allerede denne uken 28.nov. - 1.desember og at oppdraget fullføres neste uke: 4.- 8. desember. 

Dersom dette er av interesse og du ønsker å bidra vennligst send CV og en kort søkn anne.asselin@iug.no

Driter vi i byene? Frokostseminar på Kulturhuset!

KLIKK HER FOR Å SE EVENTET PÅ FACEBOOK

I anledning verdens toalettdag ønsker Fivas og IUG å ta en uformell samtale om dritten i byene. Vi inviterer til frokostseminar i Biblioteket på Kulturhuset.

NB! Vi byr på deilige bakevarer og morgenkaffe, så husk å sett dere selv på attending.

**
Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer. Samtidig slippes 80 prosent av avfallsvannet urenset ut i natur og byrom. Dette utgjør en stor helsetrussel globalt, samtidig som det fører til en stor ressurssløsing. Gråvann kan vanne plener og fosfor fra avføring kan gjødsle maten, men uten gode systemer går ressursene tapt, og kan utgjøre en skade.

Fivas og IUG har invitert eksperter på ulike felt til å snakke om hvordan vi kan håndtere avfallsvannet bedre i byene.
Hvordan kan avfallsvann håndteres bedre i en urban setting? Hvilke muligheter og utfordringer ligger i en eksisterende infrastruktur i en utbygd by, og hva kan byene i Nord og Sør lære av hverandre? Kan innovative løsninger redde oss ut av den såkalte “avfallsvannkrisa”, eller er det sosiale, politiske og økonomiske strukturer som står i veien?

Med på samtalen har vi:
-Arve Heistad - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - NMBU
-Helene Egeland - Seniorarkitekt i Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune, og tilknyttet ByKuben
- Luke Dokter - Krigsskolen / Tidligere leder av Ingeniører Uten Grenser

Samtalen ledes av daglig leder i Fivas, Jonas Ådnøy Holmqvist.

Oppdrag i Uganda for elektroingeniør og ingeniør innen vann og sanitær

KLIKK HER FOR Å SØKE

Ingeniører uten grenser (IUG) Norge er i dag en interesseorganisasjon for ingeniørfaglig bistandsarbeid, og visjonen vår er å lindre nød ved ingeniørmessig bistand. Vi ønsker å samarbeide med og bygge opp under andre, mindre bistandsaktører sitt arbeid slik at vi i samspill skaper utvikling. IUG arbeider i grenselandet mellom næringslivet og bistandsbransjen, og har sitt hovedkontor i NITO sine lokaler i Oslo. Vi har lokale avdelinger med aktive studenter og yrkesaktive og er en del av det internasjonale nettverket Engineers Without Borders (EWB). IUG Norge har 358 medlemmer i mai 2017, og er en ledende bidragsyter av ”pro-bono” ingeniørtjenester til andre bistandsorganisasjoner i Norge. 

Stiftelsen Nyenga opprettet et kunnskapsutviklingsprosjekt i Uganda i 2009. Like nord for Victoriasjøen, i en landsby kalt Nyenga, har de bygget opp et senter med 35 lokalt ansatte som drifter en grunnskole med 200 elever, helsestasjon med fødeavdeling, barnehjem, jordbruksprosjekt, fiskeoppdrett og mikrofinanslångivning til lokalbefolkningen. Stiftelsen Nyenga er en ideell stiftelse som arbeider ut i fra et bredt og helhetlig syn på hvordan man kan fremme bærekraftig utvikling gjennom å styrke enkeltindivid, familien og lokalsamfunn.

Energi
a) Senteret har solenergi til belysning og daglig bruk ved administrasjonshuset, helsestasjonen og barnehjemmet, men mangler strøm til skolen. Flere boliger og et større forsamlingslokale skal bygges. Stiftelsen vil gjerne ha en vurdering av hvilken type solcelleanlegg som er best egnet for installering på skolen og hvordan de kan planlegge og dekke fremtidige strømbehov ved byggingen av boliger og forsamlingshus.

b) Store mengder ved blir brukt til koking av mat og vann både på skolen og barnehjemmet. Ingeniøren sin oppgave blir å finne løsninger ved å vurdere om man kan bygge ut solcelleanlegget for å dekke dette energibehovet, eller om vannet som brukes til kokingen heller kan varmes opp med solvarme direkte? Eventuelt å dra nytte av organisk avfall og produsere biogass?

Vann og sanitær
a) I forbindelse med byggingen av flere boliger og et større forsamlingshus er det behov for vann og sanitærløsninger. I området er det flere vannårer. Det er bygget ut noen kilder der vann kommer rett ut av et rør i jorda og grunne brønner som gir god vannforsyning. Her vil vanningeniøren måtte gjøre en vurdering av om det er mest hensiktsmessig å bore dypere etter vann eller fortsette å lage grunne brønner? Ved å bore dypere vil en ha tilgang til renere vann og ikke ha det samme behovet for å koke drikkevannet som igjen gir besparing på bruk av ved og energi. En vurdering trengs av grunnforholdene, hvor man finner de beste vannkildene og hvordan vannsystemet bør bygges ut på best mulig måte.

b) Ved helsestasjonen er det bygget to utedoer. Når disse er fulle blir de tømt ned i en dyp grøft og kjemikalier tilsettes for desinfeksjon. Hva alternative løsninger vil gi mindre risiko for å forurense jord og drikkevann og redusere risikoen for smitte? En vurdering av alternative løsninger ønskes, blant annet muligheten for å ta i bruk et biogassanlegg som samtidig kan bidra til å redusere mengden av ved til matlaging.

Dette oppdraget fordrer felles vurderinger og løsninger og trenger en ingeniør med kompetanse innen vann- og sanitær og en elektroingeniør i perioden 26. juni til 7. juli 2017.

Arbeidsoppgaver

 • Solenergi:
 • Gjøre en vurdering av hvilken type solcelleanlegg som er mest hensiktsmessig å installere på skolen, og en helhetsvurdering av fremtidig bruk av de eksisterende solcellepanelene på helsestasjonen, barnehjemmet og ved administrasjonsbygget.
 • Foreslå hvordan Stiftelsen bør gå frem for å sikre strømtilgang til de nye boligene og forsamlingshuset.
 • Foreslå en løsning for å redusere mengden ved som brukes til koking av vann og matlaging på skolen og ved barnehjemmet.
 • Undersøke i detalj skolen der solcellepanelene skal bli installert, strukturen, omgivelsene i forhold til skygge, temperatur og værbegrensninger samt mulighetene og begrensinger relatert til PV plassering og vinkel.
 • Vurdere eksisterende utforming av PV test-system, topologi, produksjon, installering, behov for vedlikehold, samt utfordringer og begrensninger relatert til installeringene.
 • Måle effektuttak i døgnet for å lage en lastprofil
 • Foreslå en klar prosjekttilnærming, inkludert budsjett til Stiftelsen Nyenga.
 • Skaffe kunnskap om de lokale strømoperatørene sine fremtidige planer for elektrisitet og forsyning i området som kan ha innvirkning på relevansen for prosjektet.
 • Skrive en rapport som beskriver prosessen og hvilke vurderinger som er utført samt anbefalinger for installasjon av solcellepanel.
   
 • Vann og sanitær:
 • Kartlegge grunnforholdene, gi en faglig vurdering av eksisterende grunne brønner og vurdere muligheter for å bore en ny og dypere brønn.
 • Foreslå en løsning på hvordan vannsystemet kan bygges ut på best mulig måte for boligene og forsamlingshuset.
 • Gjøre en vurdering av de sanitære forholdene ved helsestasjonen og foreslå en løsning som vil gi mindre risiko for å forurense jord og drikkevann og redusere risikoen for smitte.
 • En vurdering av alternative løsninger ønskes, blant annet muligheten for å ta i bruk et biogassanlegg som samtidig kan bidra til å redusere mengden av ved til matlaging.
 • Skaffe kunnskap om og gjøre en vurdering av de lokale myndighetenes reguleringer og planer relatert til boring av vannbrønn.
 • Foreslå en faglig basert løsning, inkludert et budsjett på hvordan Stiftelsen Nyenga kan sikre rent og driftssikkert drikkevann samt gode sanitære forhold.
 • Skrive en rapport som beskriver prosessen og hvilke vurderinger som er utført samt anbefalinger.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med praktisk prosjektgjennomføring
 • Faglig kunnskap og erfaring med vurdering av og installasjon av solcellepanel (1 ingeniør)
 • Faglig kunnskap og erfaring med vurderinger av boring etter vann, bygging av vannbrønn
 • og sanitæranlegg (1 ingeniør)
 • Internasjonal prosjekterfaring i samarbeid med lokale myndigheter
 • Gode kunnskaper i engelsk (muntlig og skriftlig)

Utdanningsretning

 • Elektronikk / Elektro / Telekom.
 • Vann og sanitet

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Fleksibel
 • Løsningsorientert
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide i team

Språk

 • Engelsk

Vi tilbyr

 • IUG dekker reisekostnader, visum, reiseforsikring og vaksiner.
 • Samarbeidspartner representert ved Stiftelsen Nyenga dekker lokal transport, kost og losji.

   
 • IUG medlemskap er obligatorisk for de ingeniørene som utfører oppdrag for IUG.  KLIKK HER FOR Å SØKE

Midlands Children Hope Project: Oppdrag i Zimbabwe for vann- og elektroingeniør

KLIKK HER FOR Å SØKE

Ingeniører uten grenser (IUG) Norge er i dag en interesseorganisasjon for ingeniørfaglig bistandsarbeid, og visjonen vår er å lindre nød ved ingeniørmessig bistand. Vi ønsker å samarbeide med og bygge opp under andre, mindre bistandsaktører sitt arbeid slik at vi i samspill skaper utvikling. IUG arbeider i grenselandet mellom næringslivet og bistandsbransjen, og har sitt hovedkontor i NITO sine lokaler i Oslo. Vi har lokale avdelinger med aktive studenter og yrkesaktive og er en del av det internasjonale nettverket Engineers Without Borders (EWB). IUG Norge har 350 medlemmer per Mai 2017 og er en ledende bidragsyter av ”pro-bono” ingeniørtjenester til andre bistandsorganisasjoner i Norge. 

Midlands Children Hope Project er en non-profit veldedighetsorganisasjon stiftet i 2012, som jobber for å gi gatebarna i Gweru, Zimbabwe, en bedre fremtid. Vi tror på grønne, selvstendige prosjekter, som kan gi lokalbefolkningen de mulighetene og kunnskapen de trenger for å stå på egne bein. Per i dag fremmer organisasjonen disse verdiene gjennom en rekke ulike prosjekter, deriblant et utdanningsfond for å dekke grunnutdanning til gatebarna. Vi har også satt i gang bygging av et nytt barnehjem med plass til totalt 60 barn, både gutter og jenter. Her vil vi også bygge et samfunnssenter, gjestehus og en klinikk. Vi støtter medisinske utgifter, og har et eget prosjekt for gatejentene som har fått egne barn, i tillegg til et prosjekt for å hjelpe familier som lever i ekstrem fattigdom. Den lokale organisasjonen, Midlands Children Hope Center (MCHC), styrer den daglige driften av prosjektene våre i Zimbabwe.

Vann og gode sanitærforhold er grunnleggende for å skape gode oppvekstsvilkår for barn. Tilgang til vann er et stort problem i Gweru; det lokale vannverket er dårlig utbygd og de stenger ofte vannet i flere dager om gangen. For å sikre en stabil og trygg vannkilde for prosjektene våre ønsker vi således at en faglig vurdering blir utført over mulighetene for å bore en egen vannbrønn i tilknytning til barnehjemmet. Vi har forsøkt å bore etter vann på tomta, da denne brønnen har tørket ut vurderes det å bore en ny brønn et annet sted på tomten. Det er allerede noen manuelle pumper koblet til grunnvannsbrønner i nærheten av barnehjemmet. Lokale boreselskaper mener at det bare er å prøve gang på gang til man finner vann. Her trengs en vurdering av lokale forhold og muligheten for å bore en ny brønn med sikker vanntilførsel. I tillegg har vi et nylansert prosjekt, HÅP-familier, for å hjelpe fattige familier i området rundt barnehjemmet der vi som en begynnelse har valgt åtte familier, og vi ønsker også en vurdering av vanntilgang for disse familiene, og forslag til utbedring av denne.

Strøm er også et stort problem i området. Veldig mange hus er koblet på det lokale strømnettet, men sliter med utallige strømbrudd, og er derfor oftere uten strøm enn de er med. På barnehjemmet løste vi dette problemet ved å skaffe elektrisitet gjennom bruken av solcellepanel. Dette har skapt en stabil, pålitelig og effektiv strømkilde, og har fungert helt optimalt. Vi ønsker å videreføre dette til de nye husene som skal bygges på barnehjemmet, samtidig som vi ønsker å tilby elektrisitet gjennom solenergi til familiene som deltar i HÅP-prosjektet. Vi ønsker således en vurdering av hva type solcellepanel som er best egnet for installering for å dekke strømbehovene til de åtte HÅP-familiene.

Dette oppdraget trenger en vanningeniør og en elektroingeniør. Oppdraget er planlagt fra 19.juni til 30.juni 2017 så det er kort tidsfrist for en mulig Master med Mening student, men en student er velkommen til å delta i vurderingene i Zimbabwe.

Arbeidsoppgaver

 • Mål: Foreslå en løsning når det gjelder vanntilgang og solcellepanel på barnehjemmet samt for de åtte familiene i HÅP-prosjektet.
 • Vann:
 • Kartlegge vanntilgangen, gi en faglig vurdering av eksisterende vannbrønn på tomten til barnehjemmet og eventuelt vurdere muligheter for å bore en ny brønn i tilknytning til barnehjemmet.
 • Foreslå to reelle alternativer, inkludert budsjett, for hvordan MCHP bør gå frem for å sikre trygt drikkevann.
 • Kartlegge vanntilgangen for de åtte utvalgte familiene i HÅP-prosjektet, vurdere alternative muligheter for deres tilgang til vann, inkludert å bore en brønn i områdene hvor familiene bor.
 • Skaffe kunnskap om de lokale vannoperatørene sine fremtidige planer for utbygging og forsyning i området som kan ha innvirkning på relevansen for prosjektet. Her må trykk, driftssikkerhet og utbyggingstid tas med i betraktningen.
 • Gjøre en vurdering av den byråkratiske prosessen og de lokale myndighetenes krav relatert til boring av vannbrønn i det foreslåtte bostedsområdet i Gweru.
 • Foreslå en faglig basert løsning, inkludert et budsjett på hvordan MCHP kan sikre familiene og barnehjemmet rent og driftssikkert drikkevann.
 • Solenergi:
 • Kartlegge om solcelleanlegget MCHP allerede har fått installert på barnehjemmet kan dekke strømbehovene for de nye husene på tomten til barnehjemmet.
 • Foreslå hvordan MCHP bør gå frem for å sikre strømtilgang til disse nye husene.
 • Kartlegge mulighetene og behovet for å installere solcellepanel på husene til familiene som deltar i HÅP-prosjektet, eventuelt installasjon av et større solcelleanlegg som kan dekke flere hus.
 • Undersøke i detalj husene der solcellepanelene skal bli installert, strukturen, omgivelsene i forhold til skygge, temperatur og værbegrensninger samt mulighetene og begrensinger relatert tom PV plassering og vinkel.
 • Foreslå en klar prosjekttilnærming, inkludert budsjett til MCHP.
 • Få erfaring med og vurdere eksisterende utforming av PV test-system, topologi, produksjon, installering, behov for vedlikehold, samt utfordringer og begrensninger relatert til installeringene.
 • Måle effektuttak i døgnet for å lage en lastprofil.
 • Skaffe kunnskap om de lokale strømoperatørene sine fremtidige planer for elektrisitet og forsyning i området som kan ha innvirkning på relevansen for prosjektet.
 • Gjøre en vurdering av den byråkratiske prosessen og de lokale myndighetenes krav relatert til installasjon av solcellepanel på hus/bygg i det foreslåtte bostedsområdet i Gweru.
 • Skrive en rapport som beskriver prosessen og hvilke vurderinger som er utført samt anbefalinger for installasjon av solcellepanel.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker 2 ingeniører:
 • Erfaring med praktisk prosjektgjennomføring
 • Faglig kunnskap og erfaring med vurderinger av boring etter vann samt bygging av vannbrønn (1 ingeniør)
 • Faglig kunnskap og erfaring med vurdering av og installasjon av solcellepanel (1 ingeniør)
 • Internasjonal prosjekterfaring i samarbeid med lokale myndigheter
 • Gode kunnskaper i engelsk (muntlig og skriftlig)

Utdanningsretning

 • Elektronikk / Elektro / Telekom.
 • Vann og sanitet

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Fleksibel
 • Løsningsorientert
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide i team

Språk

 • Engelsk

Vi tilbyr

 • IUG dekker reisekostnader, visum, reiseforsikring og vaksiner.
 • Samarbeidspartner representert ved Midlands Children Hope Prosjekt dekker lokal transport, kost og losji.

KLIKK HER FOR Å SØKE

Midlands Children Hope Project: Søker to studenter med bakgrunn innen solcelleteknologi og vann for feltarbeid i sommer

Midlands Children Hope Project er en non-profit veldedighetsorganisasjon stiftet i 2012, som jobber for å gi gatebarna i Gweru, Zimbabwe, en bedre fremtid. Vi tror på grønne, selvstendige prosjekter, som kan gi lokalbefolkningen de mulighetene og kunnskapen de trenger for å stå på egne bein. Per i dag fremmer organisasjonen disse verdiene gjennom en rekke ulike prosjekter, deriblant et utdanningsfond for å dekke grunnutdanning til gatebarna. Vi har også satt i gang bygging av et nytt barnehjem med plass til totalt 60 barn, både gutter og jenter. Her vil vi også bygge et samfunnssenter, gjestehus og en klinikk. Vi støtter medisinske utgifter, og har et eget prosjekt for gatejentene som har fått egne barn, i tillegg til et prosjekt for å hjelpe familier som lever i ekstrem fattigdom. Den lokale organisasjonen, Midlands Children Hope Center (MCHC), styrer den daglige driften av prosjektene våre i Zimbabwe.

Vann og gode sanitærforhold er grunnleggende for å skape gode oppvekstsvilkår for barn. Tilgang til vann er et stort problem i Gweru; det lokale vannverket er dårlig utbygd og de stenger ofte vannet i flere dager om gangen. For å sikre en stabil og trygg vannkilde for prosjektene våre ønsker vi således at en faglig vurdering blir utført over mulighetene for å bore en egen vannbrønn i tilknytning til barnehjemmet. Vi har forsøkt å bore etter vann på tomta, da denne brønnen har tørket ut vurderes det å bore en ny brønn et annet sted på tomten. Det er allerede noen manuelle pumper koblet til grunnvannsbrønner i nærheten av barnehjemmet. Lokale boreselskaper mener at det bare er å prøve gang på gang til man finner vann. Her trengs en vurdering av lokale forhold og muligheten for å bore en ny brønn med sikker vanntilførsel.  I tillegg har vi et nylansert prosjekt, HÅP-familier, for å hjelpe fattige familier i området rundt barnehjemmet der vi som en begynnelse har valgt åtte familier, og vi ønsker også en vurdering av vanntilgang for disse familiene, og forslag til utbedring av denne.

Strøm er også et stort problem i området. Veldig mange hus er koblet på det lokale strømnettet, men sliter med utallige strømbrudd, og er derfor oftere uten strøm enn de er med. På barnehjemmet løste vi dette problemet ved å skaffe elektrisitet gjennom bruken av solcellepanel. Dette har skapt en stabil, pålitelig og effektiv strømkilde, og har fungert helt optimalt. Vi ønsker å videreføre dette til de nye husene som skal bygges på barnehjemmet, samtidig som vi ønsker å tilby elektrisitet gjennom solenergi til familiene som deltar i HÅP-prosjektet. Vi ønsker således en vurdering av hva type solcellepanel som er best egnet for installering for å dekke strømbehovene til de åtte HÅP-familiene.  

Dette oppdraget trenger en vanningeniør og en elektroingeniør. Oppdraget er planlagt fra 19.juni til 30.juni 2017 så det er kort tidsfrist for en mulig Master med Mening student, men en student er velkommen til å delta i vurderingene i Zimbabwe dersom det videre prosjektet med installering av solcellepanel for de åtte familiene i HÅP-prosjektet er av interesse for en Master med Mening oppgave.


Mål


Foreslå en løsning når det gjelder vanntilgang og solcellepanel på barnehjemmet samt for de åtte familiene i HÅP-prosjektet.

Arbeidsoppgaver

Vann

 • Kartlegge vanntilgangen, gi en faglig vurdering av det eksisterende vannbrønn på
  tomten til barnehjemmet og eventuelt vurdere andre muligheter for å bore en ny brønn i tilknytning til barnehjemmet.

 • Foreslå to reelle alternativer, inkludert budsjett, for hvordan MCHP bør gå
  frem for å sikre trygt drikkevann.

 • Kartlegge vanntilgangen for de åtte utvalgte familiene i HÅP-prosjektet, vurdere alternative muligheter for deres tilgang til vann, inkludert å bore en brønn i området hvor familiene bor.

 • Skaffe kunnskap om de lokale vannoperatørene sine fremtidige planer for utbygging og forsyning i området som kan ha innvirkning på relevansen for prosjektet. Her må trykk, driftssikkerhet og utbyggingstid tas med i betraktningen

 • Gjøre en vurdering av den byråkratiske prosessen og de lokale myndighetenes krav relatert til boring av vannbrønn i det foreslåtte bostedsområdet i Gweru.

 • Foreslå en faglig basert løsning, inkludert et budsjett på hvordan MCHP kan sikre familiene rent og driftssikkert drikkevann.


Solenergi

 • Kartlegge om solcelleanlegget MCHP allerede har fått installert på barnehjemmet kan dekke strømbehovene for de nye husene på tomten til barnehjemmet.

 • Foreslå hvordan MCHP bør gå frem for å sikre strømtilgang til disse nye husene.

 • Kartlegge mulighetene og behovet for å installere solcellepanel på husene til familiene som deltar i HÅP-prosjektet, eventuelt installasjon av et større solcelleanlegg som kan dekke flere hus.

 • Undersøke i detalj husene der solcellepanelene skal bli installert, strukturen, omgivelsene i forhold til skygge, temperatur og værbegrensninger samt mulighetene og begrensninger relatert tom PV plassering og vinkel.

 • Foreslå en klar prosjekttilnærming, inkludert budsjett til MCHP.

 • Få erfaring med og vurdere eksisterende utforming av PV test-system, topologi, produksjon, installering, behov for vedlikehold, samt utfordringer og begrensninger relatert til installeringene.

 • Måle effektuttak i døgnet for å lage en lastprofil.

 • Skaffe kunnskap om de lokale strømoperatørene sine fremtidige planer for elektrisitet og forsyning i området som kan ha innvirkning på relevansen for prosjektet.

 • Gjøre en vurdering av den byråkratiske prosessen og de lokale myndighetenes krav relatert til installasjon av solcellepanel på hus/bygg i det foreslåtte bostedsområdet i Gweru.

 • Skrive en rapport som beskriver prosessen og hvilke vurderinger som er utført samt anbefalinger for installasjon av solcellpanel.

 

Kvalifikasjoner (2 ingeniører)

 

 • Erfaring med praktisk prosjektgjennomføring 

 • Faglig kunnskap og erfaring med vurderinger av boring etter vann samt bygging av vannbrønn (1 ingeniør)

 • Faglig kunnskap og erfaring med vurdering av og installasjon av solcellepanel (1 ingeniør)

 • Internasjonal prosjekterfaring i samarbeid med lokale myndigheter

 • Gode kunnskaper i engelsk (muntlig og skriftlig) 

 

Utdanningsretning: 

Elektroingeniør
Vanningeniør

Utdanningsnivå:

Høyskole/Universitet 

Personlige egenskaper: 

 • Fleksibel

 • Løsningsorientert 

 • Gode formidlingsevner 

 • Evne til å arbeide i team 

 

Vi tilbyr

 

IUG dekker reisekostnader, visum, forsikring og vaksiner.

Samarbeidspartner representert ved Midlands Children Hope Prosjekt dekker lokal transport, kost og losji.
 

Generalforsamling 2017

Ingeniører Uten Grensers Generalforsamling for 2017 holdt sted i Oslo den 29.04.2017. Generalforsamlingen er Ingeniører Uten Grensers høyeste organ, og alle medlemmer hadde mulighet til å møte opp for å si sin mening og stemme over saker som sto på agendaen.

HER kan du lese Årsmøteprotokoll for IUG Norge 2017 (pdf)

HER kan du lese Årsberetning og regnskap for IUG Norge 2016 (pdf)

HER kan du lese en rapport (hefte) om IUG Norges arbeid i 2016 (pdf)

IUG Hordaland: Introkurs for humanitært ingeniørarbeid

(For å se dette eventet på facebook, klikk her!)

Dette kurset tar sikte på å skape et fundament for deg som IUG-medlem for å kunne yte ingeniørmessig bistand. Dette er det første kurstrinnet for medlemmer som ønsker å dra ut på oppdrag for Ingeniører Uten Grenser.

Tema som det fokuseres på i kurset er:

- Prinsipper i humanitært arbeid (“Code of Conduct”)

- Forstå bistandsarbeid gjennom 4 trinn (OBFU):

1)Oppmerksomhet/Bevisstgjøring 2)Bry seg 3)Forstå 4)Utfordre

- Bistandens historikk i Norge i forhold til andre land.

- Prinsipper I IUG-Norges organisasjon.

- Utfordringer ved feltarbeide og deling av erfaringer fra felt.

- Dine egne forutsetninger for bistandsarbeid.

Detaljert program for dagen og påmeldingsdetaljer kommer senere.

Forkunnskaper: Interesse for bistandsarbeid/nødhjelpsarbeid. Erfaring fra tidligere feltarbeid, oppdrag eller prosjektstyring er ikke påkrevd men selvfølgelig nyttig.

Pris: kr 400 for betalende medlemmer (kr 200 for studenter eller arbeidsledige som ikke får det dekket av andre), inkl. lunsj, kaffe/te og forfriskninger.

Alle som deltar på kurset må først melde seg inn i IUG her om de ikke er betalende medlem:
KLIKK HER

IUG starter lokalavdeling i Tromsø!

Tromsø-avdelingen er i oppstartsfasen, og ønsker nå å samle folk som har lyst til å jobbe med den tekniske delen av bistand og utvikling. Avdelingen har som mål å være en sosial nettverksorganisasjon i regionen Tromsø og omegn, for alle som støtter ideen om at ingeniørmessig bistand er viktig for å avverge nød og fattigdom. 
Vi ønsker å øke bistandskompetanse ved holde kurs og foredrag, samt å være en arena for teknisk problemløsning. Dessuten ønsker vi å støtte andre organisasjoner som trenger ingeniørmessig bistand i tilknytning til deres humanitære aktiviteter.

Oppstartsmøte 4. mai kl 1700 - 1900 i Norconsults lokaler, Stortorget 2.

Kontakt;
nett: iug.no
mail: tromso@iug.no

Andreas Trulsen mob 915 24 109
Torgeir Blæsterdalen mob 452 14 370

Alle er velkomne til våre arrangementer!

Prosjektoppgaver: EPT

 IUG NTNU har sammen med veileder Ole Jørgen Nydal tre spennende prosjektoppgaver for studenter innenfor energi- og prosessteknikkfeltet:  Soldrevet riskoker – https://goo.gl/dJqSn9   Arduino-spenningskontroller for solcellepanel – https://goo.gl/lLj802   Varmespreder for overskuddsenergi fra vindmølle - https://goo.gl/g1ygB6   Alle disse prosjektene er deler av et større samarbeid med flere afrikanske universiteter. Ta kontakt med IUG NTNU på org-ntnu@iug.no om du er interessert!  

IUG NTNU har sammen med veileder Ole Jørgen Nydal tre spennende prosjektoppgaver for studenter innenfor energi- og prosessteknikkfeltet:

Soldrevet riskoker – https://goo.gl/dJqSn9

Arduino-spenningskontroller for solcellepanel – https://goo.gl/lLj802

Varmespreder for overskuddsenergi fra vindmølle - https://goo.gl/g1ygB6


Alle disse prosjektene er deler av et større samarbeid med flere afrikanske universiteter.

Ta kontakt med IUG NTNU på org-ntnu@iug.no om du er interessert!

 

Prosjektoppgave: Vannkraft i Afghanistan

Er du en student med interesse for kraftsystemanalyse og isolerte systemer?
Kunne du tenke å jobbe med modellering, simulering og dynamiske analyser av kraftsystem og elektriske maskiner?
Vil du bidra til teknisk utvikling i U-land?

Da har vi kanskje oppgaven for deg! IUG NTNU og veileder Trond Toftevåg vil videreføre prosjektet Remote Hydrolight.
Det dreier seg om vannkraft i Afghanistan og er rettet mot studenter innenfor elkraft.

Kontakt IUG NTNU på org-ntnu@iug.no om du er interessert!

For mer info om oppgaven: https://goo.gl/IkRDXC
Mer om Remote Hydrolight: http://www.remotehydrolight.com/

Livreddende sol i et av verdens fattigste land

Ved Rotifunk sykehus i Sierra Leone har Ingeniører Uten Grenser bidratt til å få på plass solcelleanlegg som skal gi stabil og gratis strøm til et folk som lever under ekstrem fattigdom med få helsetilbud. Solen kan redde liv når anlegget endelig står ferdig.

Tekst og foto: Nini Hæggernes, styremedlem IUG Haugalandet

Foto Nini Hæggernes. Vaksinering på Rotifunk sykehus av en frivillig norsk sykepleier.

«Da vi sent om kvelden ankommer Rotifunk i stummende mørke ligger en gravid kvinne i nød på en benk under lyset av en enslig lyspære, i det ellers mørklagte sykehuset. En babyarm henger livløst ut av skrittet til kvinnen. Barnet er dødt. Slik har det visst vært i et par dager. Kvinnen vil dø hvis hun ikke får hjelp ganske raskt. Uten strøm og kirurg som kan gjøre jobben er eneste løsningen å ta sjansen på at hun vil overleve å bli kjørt til nærmeste operative sykehus i Moyamba by.»

Omtrent slik lyder et lite utdrag fra en artikkel jeg skrev etter min reise til Rotifunk i 2012. Vi kjørte til Moyamba sykehus med den nødlidende kvinnen den natten. Humpet avgårde i stummende mørke på vanskelige jordveier uthulet av regntiden. Sykehuset der hadde både lege og et solcelleanlegg som ga nok strøm til lys og utstyr, noe som gjorde det mulig å ta keisersnitt på kvinnen. Det var på hengende håret, men kvinnen overlevde. Tvillingene hun bar på overlevde dessverre ikke.

Sierra Leone er et av verdens fattigste land med rundt 130 leger fordelt på litt over 6 millioner innbyggere. Dårlig helsetilbud og fattigdom gir en forventet levealder på 46 år og dødeligheten for barn under fem år er hele 182 per 1000. I tillegg til å ha dårlig helsetilbud har landet så godt som ingen infrastruktur på grunnleggende ting som skaper bedre livskvalitet. Det gjelder både kloakk- og søppelhåndtering, samt tilgang til rent vann og strøm. Det fører naturlig nok til uendelig mange utfordringer som samlet sett betyr at det er vanskelig å bygge velfungerende samfunn for befolkningen i Sierra Leone.

 Rotifunk sykehus

I Moyamba distriktet i den sørlige delen av Sierra Leone ligger byen Rotifunk. Der var det en gang et velfungerende sykehus, før det ble lagt i ruiner under den blodige borgerkrigen i 1995. Den norske foreningen Haugesund-Rotifunk har siden brukt år og mye frivillig innsats på å bygge opp Rotifunk sykehus, i håp om å skaffe et bedre helsetilbud i området. Deler av sykehuset har fungert som en helsestasjon med gratis helsetilbud for gravide og barn under fem. Men begrenset tilgang til leger, utstyr, strøm og medisiner har betydd reduserte muligheter og mange liv har gått tapt av grunner som i utgangspunktet er enkle å behandle.

Foto Nini Hæggernes. Rotifunk sykehus, Sierra Leone. Nedenfor sykehuset vil det nye solcelleanlegget stå. 

 Der finnes ingen infrastruktur for strøm i Rotifunk. Muligheten til strøm har sykehuset hatt via etaggregat som krever dyr diesel, noe som i seg selv er lite bærekraftig og noe de som regel ikke har hatt råd til. Et par solcellepaneler har gitt stabil strøm til et kjøleskap for oppbevaring av medisiner og et par enslige lyspærer. Men bruk av energikrevende utstyr til bruk ved operasjoner og god belysning etter mørkets frembrudd har man ikke hatt mulighet for. Mangel på strøm fører med seg så mange begrensninger.

IUG bidrar til solcelleanlegg

I2016 ble sykehuset offisielt åpnet etter år med gjenoppbygging. Da ble arbeidet med å få på plass et solcelleanlegg som kunne gi billig, fornybar og ikke minst stabil og lett tilgjengelig strøm for alvor satt i gang. Foreningen Haugesund-Rotifunk inviterte i den anledning IUG i Haugesund til å bidra til dette arbeidet. I juni 2016 reiste så et IUG-team til Rotifunk for å se på mulighetene for solcellanlegget og har siden bidratt til kvalitetskontroll av forarbeidet og planleggingen av anlegget.  Leverandør ble valgt av HR foreningen og i skrivende stund pågår arbeidet med å montere solcelleanlegget ved sykehuset. Går alt etter planen skal det stå ferdig i mai 2017 og IUG vil i den forbindelsen igjen være på plass i Sierra Leone for å bistå til ferdigstilling og overrekkelse av anlegget.

Foto Nini Hæggernes. En fund raising boks, kasser med utstyr donert fra Norge og en kjøl- og fryseboks drevet av et solcellepanel.

Med et solcelleanlegg som gir stabil og gratis strøm til sykehuset vil man med rett helsepersonell og utstyr kunne utføre operasjoner og arbeid som vil kunne reduser tap av mange liv og unødvendige lidelser. Det betyr også at man kan arbeide etter mørkets frembrudd når behovet for det er til stede. IUG sitt arbeid gir hjelp til selvhjelp - en mer langsiktig og bærekraftig form for hjelpearbeid. IUG sitt arbeid redder uten tvil liv og gir bedre grunnlag for økt livskvalitet hos noen av verdens fattigste mennesker.

Utlysning: Overlevering av solcelleanlegg til sykehus i Rotifunk, Sierra Leone

Foreningen Haugesund-Rotifunk (HR) har vært med på å gjenoppbygge et nedlagt sykehus i Rotifunk i Sierra Leone siden 2005, og det ble offisielt åpnet i 2014. Sykehuset har et problem med energiforsyning, og de har nå som mål å få installert et solcelleanlegg (PV). Metodist Church (US) har tatt over driften av sykehuset, men Haugesund-Rotifunk har tatt ansvar for å prosjektere, kjøpe inn og installere solcelleanlegget. Ingeniører uten grenser Haugalandet (IUG) har hatt oppgaven med å assistere HR for å komme fram til en teknisk løsning i forbindelse med dette prosjektet. 

Mer informasjon om Haugesund Rotifunk på nettsidene: http://rotifunk.no/om-oss/ 

HR har nå bestilt et PV-anlegg fra Energy for Opportunity (EFO), en lokal leverandør i Freetown i Sierra Leone. PV-anlegget er en kopi av tidligere levert anlegg fra EFO og vil gi 20 kW, 230V 3 fase som skal kobles opp mot det eksisterende elektriske anlegget på sykehuset. IUG har hatt rollen som faglig kontrollør av tilbudet fra EFO. 

Oppdraget
IUG søker en elektroingeniør, helst med kompetanse på PV-anlegg. EFO er ansvarlig for selve installasjonen av anlegget, mens IUG sin rolle vil være å assistere Rotifunks sykehusledelse med tekniske avklaringer som trengs i slutten av installasjonsperioden, og spesielt ved overleveringen av anlegget. I tillegg til stillingen i denne utlysningen, deltar to elektroingeniør-studenter fra Høgskulen på Vestlandet.

Ønsker du å vite mer? Ta en titt på hele utlysningen her!

Utlysning: Prosjektkontrollør / byggingeniør til oppdrag i Nepal

Prosjektkontrollør / byggingeniør for 5-12 måneders oppdrag i Nepal

Ønsker du å investere din tid og kompetanse i noe som både oppleves svært meningsfullt og som gir resultater? Okhaldunga sykehus søker en prosjektkontrollør /byggingeniør for et 5-12 måneders oppdrag i Nepal. 

Alle direkte kostnader dekkes av Normisjon, og kandidaten må derfor kunne stille seg bak Normisjon sitt verdisyn (vedlagt). Det er også mulighet for stipend fra KRIA. 

United Mission to Nepal (UMN) eier og driver to private sykehus i Nepal. Et av disse er Okhaldunga sykehus, som også har opplevd svært sterk økning i tilstrømningen av pasienter de siste årene. De har derfor bygget flere nye sykehusbygninger, deriblant hovedbygning, poliklinikk, tuberkuloseavdeling, akuttavdeling og laboratorium. Flere andre bygninger er under oppføring. Langt det meste av disse arbeidene har vært finansiert av Normisjon. De har vært utført av lokale entreprenører, men med en expat som prosjektleder. 

Planen har vært at Okhaldunga sykehus i mai i år skulle kunne avslutte prosjektene. Men nå har det inntruffet noe som gjør at det vil bli svært vanskelig: Da renoveringen av sykehusets administrasjonsbygning skulle starte for kort tid siden, ble det oppdaget store sprekker i gulv og bærende konstruksjoner. De har antagelig vært der siden jordskjelvet i mai 2015, men ikke blitt oppdaget før nå. Det bygget må derfor tas ned og bygges opp igjen. Og dette vil forsinke noen andre, mindre renovasjonsarbeider betydelig. Det vil derfor være behov for en bygningsingeniør for å se etter disse arbeidene fra sykehusets side i Okhaldunga fra mai i år og antagelig ett år framover.

Ønsker du å ta en nærmere titt på arbeidsoppgaver og spesifikasjoner for oppdraget? Ta en titt på hele utlysningen her!

IUG Norges Generalforsamling

Lørdag 29. april 2017 fra 11:00 til 14:00 hos Tekna i Dronning Mauds gate 15 i Oslo.
 

Den 29. april avholder IUG Norge sin generalforsamling. Vi skal gå gjennom aktiviteter i året som har gått, diskutere planer videre og velge nye styremedlemmer, varamedlemmer og medlemmer til valgkomiteen for den kommende perioden.
 

Samtlige medlemmer er invitert og har stemmerett. Dagsorden og sakspapirer sendes ut senest den 31. mars. Påmeldingsfrist er den 7. april.

I år kombineres generalforsamling med en avdelingssamling rett etter generalforsamlingen samme dag. Mer informasjon om dette kommer til avdelingene.

Ingeniører Uten Grenser ønsker deg!

IUG Norges visjon er å fremme utvikling gjennom humanitær ingeniørkompetanse. Dette oppnår vi gjennom følgende verdier:

 • Bevissthet om de forskjeller som eksisterer i verden
 • Integritet i alt arbeid vi gjør
 • Samarbeid både internt og eksternt
 • Utgjøre en forskjell i livene til de vi sikter på å hjelpe

IUG er organisert med flere avdelinger over hele landet, med en liten administrasjon og et sentralt hovedstyre som tar prinsipielle beslutninger. Hovedstyret består av 5 medlemmer, og det er disse posisjonene i hovedstyret som valgkomiteen primært trenger kandidater til. Valgkomiteen ønsker nå å komme i kontakt med deg som:

 • Identifiserer deg med IUG sin visjon og verdier
 • Kan tenke deg å bidra frivillig med din kompetanse

Våren 2017 skal vi, under generalforsamlingen, velge:

 • 2 styremedlemmer
 • 2 varaer til styret
 • 1 medlem til valgkomiteen

For å komme i betrakning må du sende oss din CV og et kort motivasjonsbrev, som sier noe om hvorfor du er den riktige kandidaten. Vi ønsker at du synliggjør et eller flere av følgende kompetanseområder:

 • Styreerfaring fra frivillige organisasjoner og/eller privat næringsliv
 • Forståelse av hvilken rolle næringslivet kan ha sammen med frivillige organisasjoner
 • God kjennskap til bistandsbransjen
 • Kommunikasjonsarbeid

Fristen er satt til den 15. februar og vi håper på å høre fra akkurat deg.

Motivasjonsbrev og CV sendes: vk@iug.no

Valgkomiteen i Ingeniører Uten Grenser Norge