Ansatte

Daglig leder - Ola Mannsåker
Informasjon kommer

Styret

 

Styreleder - Marit Kjendlie

Marit Kjendlie er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi med datateknikk som teknisk studieretning. Hun har 15 års erfaring fra prosjektledelse og ledelse i olje & gass, IT og flybransjen. Marit har hatt flere nasjonale og internasjonale verv i IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). Hun har nettopp startet eget selskap sammen med en tidligere kollega fra olje & gassektoren og jobber nå med prosjektledelse og rådgivning innenfor strategi, IT og teamutvikling.

Kontaktinfo:

epost: marit.kjendlie@gmail.com
mobil: 975 87 830

 

Styremedlem - Magnus Kile Andersen

Magnus Kile Andersen jobber i Rambøll Vann med rensing av drikke- og avløpsvann. Han er utdannet sivilingeniør i maskin ved HiST og NTNU uteksaminert i 2014 med tilleggsutdanning innen vann og prosess samt kurs i humanitært arbeid. Magnus har vært en del av IUG siden 2012 og har hatt flere roller innad i organisasjonen. Blant annet skrev han Master med Mening på regnvannsamling, med gjentagende feltarbeid til det rurale Kenya.

Kontaktinfo:

epost: magnuskilea@gmail.com
mobil: 909 36 630

 

Styremedlem - Monica Flo

Informasjon kommer

Kontaktinfo:

epost: Monica@flo.no
mobil: 48000664