Bistandsingeniøren

Gjennom prosjektet Bistandsingeniøren ønsker IUG NMBU å tilrettelegge for at ingeniørstudenter, som ønsker å drive med bistandsarbeid etter studiet, skal få muligheten til å tilegne seg relevant kunnskap. I første fase av prosjektet setter vi opp en liste over fag NMBU tilbyr, som vi anbefaler for studenter med interesse for bistand. Listen oppdateres kontinuerlig. Vi fåreslår at et eller flere av disse kan velges som frie studiepoeng.

 

Har du spørsmål/kommentarer til listen, eller ønsker å forseslå flere fag som vi bør undersøke muligheten for å anbefale? Send gjerne mail til nmbu.prosjekt@iug.no !